Delničarji Deželne banke Slovenije so prejšnji teden na skupščini podprli sklep, ki vodstvu banke dovoljuje izvedbo dokapitalizacije banke za največ 7,89 milijona evrov. Soglašali so tudi, da nadzorni svet banke od letošnjega julija do konca junija 2016 sestavljajo Peter Vrisk, Marjan Janžekovič, Ivan Lenart, Nikolaj Maver in Primož Žerjav.

Skupščina, je tako upravo banke pooblastila, da po predhodnem soglasju nadzornega sveta v obdobju petih let poveča osnovni kapital banke največ za 7,89 milijona evrov, kar pomeni polovico osnovnega kapitala banke, z izdajo delnic za stvarne vložke (odobreni kapital). Skupščina je upravo banke še pooblastila, da lahko kupuje lastne delnice, katerih delež ne sme presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala. Uprava seveda mora pred začetkom nakupnih aktivnosti z njimi seznaniti nadzorni svet.