Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji je v stanju, ko ne zadoščajo zgolj njegovi popravki oziroma nadgradnje, ampak bodo potrebne korenite spremembe. Slednje so nujne tako v obveznem (socialnem) zdravstvenem zavarovanju in solidarnosti, ki se uresničuje v njegovem okviru, kot tudi v zasebnem zdravstvenem zavarovanju, v organizaciji, upravljanju in financiranju zdravstvene dejavnosti ter na področju izvajanja in financiranja področja dolgotrajne oskrbe.

"Nujnost posegov na to socialno področje narekujejo demografske in socio-demografske spremembe, spremembe v zdravstvenem stanju prebivalstva in njegovih potreb, vse bolj zahtevna in draga medicinska tehnologija ter vse večji razkorak med potrebami in možnostmi njihovega zadovoljevanja," menijo na Slovenskem zavarovalnem združenju. V ospredju vseh predvidenih sprememb morajo biti potrebe prebivalstva, in ne interesi posameznih političnih ali drugih interesnih skupin (javni in zasebni financerji, izvajalci zdravstvenih in z njimi povezanih storitev, dobavitelji zdravil in medicinskih pripomočkov ipd.).