Kot je Katja Cah pisno pojasnila za STA, prosi za ponovno obravnavo, saj so v članku podana dejstva dovolj močna, da podrejo vse očitke s strani Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Zbornico za poslovanje z nepremičninami pri GZS in Združenje družb za nepremičninsko posredovanje je zmotil prispevek z naslovom Hvala za nič, ki je bil v prilogi Dela Ona objavljen februarja letos. Novinarki očitata kršenje petih členov kodeksa, pri čemer je častno razsodišče ugotovilo, da je kršila tri člene, ker v prispevku ni preverila vseh informacij in ker ni ločila informacije od komentarja.

Kršenje kodeksa

Med drugim je po ugotovitvah razsodišča novinarka kršila 3. člen kodeksa, ker je v prispevku navedla, da nepremičninarji visoke cene "ohranjajo tudi s t.i. kartelnimi dogovori", te navedbe pa po ugotovitvah razsodišča ni preverila oz. zanjo ni predstavila dokazov, prav tako pa to tudi ni poskušala preveriti pri sogovornikih.

Novinarka je po ugotovitvah razsodišča kršila tudi 5. člen kodeksa, ker v navedbi o kartelnih dogovorih ni opozorila, ali gre za govorice, nepreverjene informacije ali ugibanja, kar pa bi po omenjenem členu morala storiti.

Ker iz članka tudi ni dovolj jasno razvidno, kdaj gre za komentarje oz. njena stališča, kdaj pa za dejstva oz. informacije, je po mnenju razsodišča novinarka kršila tudi 15. člen omenjenega kodeksa, ki določa, da mora novinar ločiti informacijo od komentarja.

Novinarka ni kršila 2. člena kodeksa, saj gre pri navedbah, kot je, da se agenti "prepogosto vedejo kot do uši, ki jo frcneš s sedla, preden greš pohopsat novo stranko", zgolj za splošne primerjave oz. metafore in niso osebno žaljive.

Po mnenju razsodišča 3. člena kodeksa novinarka ni kršila v zvezi z očitkom, da ni pridobila odziva tistih, ki jih obtožbe zadevajo. Novinarka se sicer res ni obrnila na nobeno od nepremičninskih agencij, je pa za pojasnila zaprosila Združenje družb za nepremičninsko posredovanje, ki deluje v okviru Zbornice za posredovanje z nepremičninami pri GZS.

Novinarka ni kršila 24. člena kodeksa, saj ni razvidno, kako bi bila novinarka v konfliktu interesov, s tem ko je bila kot potencialna kupovalka stanovanja vpletena v dogodke, o katerih je poročala, piše v obrazložitvi.