Mednarodni dan očetov obeležujemo tudi v Sloveniji. Slovenski očetje so bili leta 2010 v povprečju tri leta starejši od mater svojih otrok. 75 odstotkov očetov je bilo navzočih ob porodu, nekaj več kot 80 odstotkov jih je izrabilo do 15 dni očetovskega dopusta. Povprečna starost očeta ob rojstvu prvega otroka pa je bila 33,1 leta, so podatki republiškega statističnega urada.

Vloga očetov se je spremenila

Vloga očetov v družini se je s časom precej spremenila. Moški posebej v zadnjih letih prevzemajo vedno večjo vlogo pri negi in vzgoji otrok, hkrati pa aktivneje sodelujejo tudi v gospodinjstvu. Očetje, ki živijo v družini z otroki, so v povprečju stari 49,3 leta.

Po podatkih iz popisa 2011 je v družinah z otroki prebivalo 309.967 očetov. Z večino očetov je poleg otrok živela tudi žena, z vsakim šestim pa zunajzakonska partnerka. Vsak trinajsti izmed teh očetov je živel sam z otroki.

Število družin samskih očetov z otroki narašča: ob popisu 1981 je bilo med vsemi družinami z otroki takih manj kot 2,3 odstotka, ob zadnjem popisu lani pa 5,5 odstotka. Od popisa 2002 se je prav število družin očetov z otroki povečalo za skoraj dve tretjini. V družinah z očeti je lani prebivalo nekaj več kot pol milijona otrok. Z večino otrok (401.595) je bivala očetova žena, praviloma mati otrok, 78.187 otrok je živelo z očetom in njegovo partnerko, 30.320 pa samo z očetom.

Moški, ki se odločajo za starševstvo, vse starejši

Najstarejši so bili v povprečju tisti očetje, ki so živeli sami z otroki (v povprečju 53,3 leta), najmlajši pa so očetje, ki neporočeni živijo skupaj z otroki in z zunajzakonsko partnerko.

V zadnjih desetletjih so tudi moški, ne le ženske, ki se odločajo za starševstvo, vse starejši, ugotavljajo na statističnem uradu. V zadnjih 30 letih se je povprečna starost očeta ob rojstvu prvega otroka v Sloveniji dvignila za štiri leta, v letu 2010 na 33,1 leta.

Večina očetov otrok, rojenih v letu 2010, je bila starejša od mater. Vsak peti oče v tem letu rojenih otrok pa je bil mlajši od matere. Najstniških očetov, torej mlajših od 20 let, je v letu 2010 bilo 57 ali skoraj petkrat manj kot najstniških mamic.

Tri četrtine navzočih pri porodu

Medtem ko je bilo še leta 1992 navzočih pri porodu manj kot desetina očetov, jih je bilo leta 2010 že tri četrtine. Vse več očetov uveljavlja pravico do očetovskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka. Pravico do 15-dnevnega plačanega očetovskega dopusta je leta 2010 uveljavilo 18.042 očetov, največ doslej. Več kot 15 dni dopusta pa je izrabilo 3734 očetov ali približno še enkrat več kot leta 2006.

V Sloveniji je število razvez na leto v zadnjih letih približno enako, to je okoli 2500 letno. Še pred 25 leti je imelo kar 75 odstotkov razvezanih staršev še vzdrževane otroke, po podatkih za leto 2010 pa je bilo takih ločitev okrog 50 odstotkov. Največ otrok je po razvezi dodeljenih v oskrbo materi, vedno bolj pa narašča skupno skrbništvo nad otroki. Leta 2010 je bilo po razvezah dodeljenih v oskrbo le očetu 6,3 odstotka otrok.