Kot so v sporočilu za javnost zapisali v kabinetu rektorja Univerze v Ljubljani, so študenti s predmetniki in urniki zadovoljni, njihova pričakovanja v zvezi s študijem pa so v večini ali vsaj delno izpolnjena.

Vprašanje obremenjenosti študentov je zelo kompleksno, zato ga je potrebno obravnavati s posebno pozornostjo, menijo v rektorjevem kabinetu. Določen odstotek študentov sicer poroča o preobremenjenosti, s tem da študenti menijo, da so bolj obremenjeni na 1. kot na 2. stopnji študija. Študenti pa so si enotni, da je preveč seminarskih nalog, na 2. stopnji pa naj bi se ponekod ponavljale vsebine med predmeti ali glede na prejšnjo študijsko stopnjo.

Na ravni univerze so pred tremi leti izvedli prvo anketo študentov o zadovoljstvu s prenovljenim študijem. Vzorec študentov je bil relativno majhen glede na to, da je bila večina študentov šele v prvih letnikih prenovljenih programov, zato je bila tudi uporaba rezultatov omejena.

Na anketo je odgovorilo okoli enajst tisoč študentov

Z dopolnjeno anketo je univerza v letu 2012 ponovno pregledala zadovoljstvo študentov in izvedla celovito študijo izvajanja prenovljenih študijskih programov. Na anketo je odgovorilo okoli 11.000 študentov.

V študijskem letu 2005/06 so bili razpisani prvi prenovljeni programi, ki v letu 2011/12 tečejo že sedmo leto. Novi programi so se po tem letu uvajali postopoma, 2009/10 pa je Univerza v Ljubljani razpisala samo bolonjsko prenovljene programe, s čimer so se dokončno začeli ukinjati stari študijski programi.

V študijskem letu 2011/12 izvaja ljubljanska univerza 157 študijskih programov prve stopnje, sedem enovitih magistrskih programov in 98 eno- in dvoletnih magistrskih programov. Za novo študijsko leto je Univerza v Ljubljani razpisala vse študijske programe prve stopnje in sedem enovitih magistrskih študijskih programov ter 171 eno- in dvoletnih magistrskih študijskih programov.