Finančne trge dodatno slabi zdaj že dolgotrajna dolžniška in finančna kriza v območju evra. "Drugo večje tveganje pa predstavlja negotovost glede gibanja cene nafte in drugih surovin, ki kljub šibki gospodarski aktivnosti še vedno dosegajo zgodovinsko visoke ravni," ugotavljajo.

V analizi gospodarskega stanja v Sloveniji analitiki Gospodarske zbornice Slovenija (GZS) med drugim ocenjujejo, da gradbeništvo še vedno nazaduje. Zaradi dolgotrajnega znižanja povpraševanja na vseh segmentih gradbenih del postaja vedno več podjetij v gradbeništvu insolventnih.

Med prvimi 10 po prihodkih v letu 2009 so že štiri podjetja šla v stečaj, dve sta v prisilni poravnavi, dve pa poslujeta s težavami. Njihov skupni obseg prihodkov med prvimi 10 podjetji pa je v navedenem letu znašal kar 88 odstotkov, ugotavljajo analitiki GZS.

Stečaji se nadaljujejo s počasnejšo dinamiko

Sicer pa se letos stečaji nadaljujejo s počasnejšo dinamiko kot v zadnjih treh letih, ko je to število hitro naraščalo. V prvih štirih mesecih letos je bilo začetih 210 stečajnih postopkov, kar je 9,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. V primerjalnem obdobju je bilo začetih 15 prisilnih poravnav, kar je 40 odstotkov manj.

Za nadaljnjo gospodarsko aktivnost gospodarstva je pomembna tudi demografija podjetij. V štirih mesecih letos je bilo na novo ustanovljenih 2135 gospodarskih družb, kar je 8,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Izbrisanih oz. ukinjenih pa je bilo 1245 družb, kar je 10,8 odstotka več.

Ustanovljenih je bilo tudi 4456 samostojnih podjetnikov (-20,1 odstotka), ukinjenih pa 4248 podjetnikov (+34,8 odstotka). Tako je bilo v tem obdobju ustanovljenih več družb in podjetnikov kot njihovih prenehanj, dinamika pa je bila izrazitejša pri ukinitvah, navajajo analitiki GZS.