Kako se družbena odgovornost vašega podjetja izkazuje v odnosu do zaposlenih in kako v odnosu do drugih deležnikov - partnerjev in lastnikov?

Družbena odgovornost Infotehne se najbolj jasno manifestira skozi odnos do zaposlenih: tem ponujamo številne ugodnosti, imamo polni certifikat Družini prijazno podjetje, v zadnjih dveh letih pa se intenzivno posvečamo osmišljanju dolgoročne vloge posmeznika v podjetju. V preteklosti smo se osredotočali predvsem na prijetni plati in malodane pozabili na pomen vizije - to je tako kot bi zgradili hišo z res lepo in trajno streho, ob tem pa pozabili na zidove.

V podjetju imamo svoje športno društvo in klub kulture, v okviru katerih se lahko zaposleni in naši najdražji brezplačno udeležujemo športnih in kulturnih aktivnosti, vsi imamo pravico do enega dne dodatnega plačanega dopusta za udejstvovanje v družbeno odgovornih aktivnostih, dodaten dopust dobimo tudi tedaj, ko otroke prvič peljemo v vrtec in šolo, in tako naprej. A ugodnosti niso vse, zaposleni biti moramo zavzeti in motivirani, zadovoljstvo ni dovolj. Danes je zato naš cilj zavzet posameznik in na skupnih ciljih ter viziji temelječ odnos med podjetjem in zaposlenim.

Zakaj je pomembno odgovorno ravnanje podjetja do lokalne skupnosti in kako uresničujete to odgovornost?

Del uspeha, ki ga dosegamo, želimo prenesti na skupnost, v kateri delujemo. Radi bi, da raste skupaj z nami, obenem pa si želimo, da bi okolica vzgajala kadre, ki jih bomo nekoč potrebovali. Pomagamo pa ji na različne načine, najbolj zaželena sta sponzoriranje in doniranje. Ob tem smo nekoliko idealistični - ne verjamemo namreč, da lahko ena sama finančna injekcija spremeni svet, zato se z organizacijami povezujemo dolgoročno in radi kakšno reč z njimi postorimo tudi sami. Donacije so eden izmed sestavnih, a ne najpomembnejši delov odnosa do skupnosti, saj je pozitiven učinek dobrega dela večji, če se ob tem malce spotiš. Takšno delo ima večje ter bolj daljnosežne posledice kot pa darilo v obliki denarja.

V skupnost zato vlagamo tudi sami sebe - čistimo Slovenijo, darujemo kri, zbiramo igrače za otroke v bolnišnici, predvsem pa delujemo strateško. Z dijaki novomeške gimnazije in srednje ekonomske šole se tako pogovarjamo o študiju informatike in podjetništvu, številnim študentom pomagamo pri diplomskih in seminarskih nalogah, na Fakulteti za informacijske študije imamo občasno vaje in smo člani njihovega upravnega odbora, smo tudi mentorji v okviru organizacije CEED za mlade podjetnike, člani slovenskega Strateškega sveta za mala podjetja in tako naprej.

Menite, da slovenska vlada prepoznava pomen korporativne družbene odgovornosti in da je sama dovolj dober zgled državljanom?

Na načelni ravni vsekakor. Tudi nekaj iniciativ je bilo. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je večkrat sofinanciralo implementacijo certifikata družini prijazno podjetje. Konkretne pomoči v obliki olajšav pa žal ni. Odgovorna podjetja imamo višje stroške, drži pa, da imamo tudi boljše kadre. Država bi lahko tovrsten odnos do zaposlenih prek olajšav vendarle spodbudila tudi v podjetjih, ki se zdaj zaradi res visokih stroškov za takšno podporo ne odločajo.