S spremembo zakona o Kobilarni Lipica bi se po mnenju medresorske skupine na novo opredelilo obseg dejavnosti javne službe, ki jo na podlagi zakonskega pooblastila izvaja Javni zavod Kobilarna Lipica. S spremembo zakona bi se določilo, da je država imetnik kapitalske naložbe v gospodarski družbi Lipica Turizem, določilo pa bi se tudi, kako ravnati z nepremičninami na območju Kobilarne Lipica.

Ob tem pojasnjujejo, da skupina ni bila ustanovljena za presojo, katero bo resorno ministrstvo za Kobilarno Lipica, je pa pri svojem delu ugotovila pomanjkljivost v neustrezni razmejitvi nalog in odgovornosti ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Medresorska delovna skupina sicer predlaga, da v Kobilarni Lipica javna služba in tržna dejavnost ostaneta razdruženi, vendar skrbno razmejeni. Javno službo naj po njihovem predlogu izvaja Javni zavod Kobilarna Lipica, tržno dejavnost pa gospodarska družba Lipica Turizem ali kakšna druga gospodarska družba.

V delu, kjer se javna služba in tržne dejavnosti prepletajo in je možno doseči sinergijo, pa se delovna skupina zavzema za podelitev koncesije gospodarski družbi Lipica Turizem ali kakšni drugi gospodarski družbi.

Medresorska delovna skupina ob tem dopušča možnost, da v kolikor država za razvoj posameznih turističnih produktov ne bo imela na razpolago finančnih sredstev, naj se nato omogoči vstop strateškemu partnerju oz. zasebnemu kapitalu V Kobilarno Lipica.

Delovna skupina še predlaga, da se strateškemu partnerju oz. zasebnemu kapitalu omogoči vstop v enovito gospodarsko družbo ali pa se posamezne dejavnosti iz gospodarske družbe izločijo, ker jih bo razvijal in izvajal zasebni kapital sam ali skupaj z državo, so še zapisali na ministrstvu.