Zanimivo pa je, da je ob sicer vedno večjem številu nočitev v počitniških objektih in kampih mogoče zaznati upad prenočitev v hotelih. Eurostat je namreč na osnovi dosegljivih podatkov (nekatere države podatkov še niso posredovale ali pa podatki med seboj niso primerljivi) v zadnjem letu zaznal 0,3-odstotni padec nočitev v hotelih in podobnih nastanitvenih objektih.

Če bi upoštevali le nočitve v prvih treh letošnjih mesecih, je skupna statistika za vseh 27 držav EU za vse vrste nočitev skupaj še bolj ugodna kot v zadnjem letu. Od januarja do marca 2012 se je namreč število nočitev v hotelih, drugih objektih in kampih povečalo za štiri odstotke, v samih hotelih pa za dva odstotka.

Najnovejša statistika Eurostata tako kaže na močan in stabilen turistični sektor in hkrati potrjuje njegovo trdoživost v slabših gospodarskih pogojih, so omenjene podatke komentirali v Bruslju. Vendar so ob tem dodali, da "relativno stabilne številke za 27 držav EU prikrivajo pomembne razlike med članicami".

Daleč najvišji porast nočitev v zadnjem letu - za 41,9 odstotka - naj bi beležil Luksemburg (samo v hotelih je ta rast 35,3 odstotka), ki pa je za letošnji marec namesto dejanskih podatkov posredoval le ocene, pa še te niso povsem zanesljive. V vzorec je vključenih 25 odstotkov ponudnikov, ki nočitve beležijo elektronsko, medtem ko drugi to počnejo še ročno in zato ti podatki tudi ne morejo biti sproti vključeni v uradno statistiko.

Ugodnih gibanj so se razveselili tudi v Estoniji, kjer je marca letos v primerjavi z marcem lani prenočilo za 14,1 odstotka več gostov, pa v Bolgariji (12,9 odstotka), Latviji (12,5 odstotka), na Danskem (10,7 odstotka) in Madžarskem (10,6 odstotka). Z manj kot 10-odstotno rastjo sledijo Poljska, Nemčija, Švedska, Finska, Češka, Nizozemska in Francija. Razlogi za vse več nočitev v omenjenih državah so različni: medtem ko lahko Litva, ki beleži dobre rezultate pri hotelskih gostih, to pripiše predvsem domačim turistom, pa denimo Bolgarija opaža vse več zanimanja tako domačih kot tujih gostov.

Upad nočitev v znanihturističnih krajih

Kljub splošni rasti pa kar tretjina držav, za katere so zbrali podatke, beleži padec nočitev. Najhuje sta bila prizadeta Ciper in Malta (upad za 12 oziroma 10,1 odstotka), poleg njiju pa še Avstrija (3,9 odstotka), Španija in Slovaška (po 2,4 odstotka), Portugalska (2,2 odstotka) ter Belgija (dva odstotka). Vse manj nočitev tako med drugim opažajo v pomembnih turističnih krajih.

Zanimalo nas je, zakaj sta se prav Ciper in Malta odrezala tako slabo - in dobili zanimivo razlago, ki med drugim kaže, da je treba statistične podatke brati previdno. Ciper je februarja letos v primerjavi s februarjem lani zaznal precejšen porast nočitev, kar lahko delno pripišemo zelo popularnemu prazniku, ki je prešel v podaljšani vikend. A letos je bil ta praznik februarja, lani pa marca, zato je turistična slika marca letos precej slabša. Za Malto uradne razlage za zdaj ni, zdi pa se, da je upad nočitev povezan z manj tujimi gosti, so pojasnili v Bruslju.

V državah, ki niso članice EU, sta viden padec v hotelskih namestitvah beležila tudi Liechtenstein (za 32,6 odstotka) in Švica (8,1 odstotka), ugotavlja Eurostat, ki za omenjeni državi nima podatka za nočitve v drugih počitniških objektih in kampih.

V Sloveniji več nočitev v hotelih

Izračun za celotno EU Slovenije, Grčije, Irske, Litve in Romunije ne upošteva, saj podatki v teh državah bodisi niso dosegljivi bodisi niso zanesljivi. Zaradi spremembe v metodologiji v Sloveniji denimo podatki za "druge počitniške nastanitve" (to je kategorija nastanitev, kamor hoteli ne spadajo) niso primerljivi s prejšnjimi leti.

Naša država je sicer marca letos zabeležila skupno 551.000 vseh nočitev, od tega v hotelih 428.000, marca 2011 pa 526.000 nočitev, od tega v hotelih 417.000. Rast nočitev v hotelskih objektih je tako pri nas znašala 2,6 odstotka. Izračuna za ostale kategorije namestitev pa zaradi omenjene spremembe metodologije ni na voljo.