Želja predlagatelja je, kot izhaja iz gradiva, da se novela obravnava po skrajšanem postopku, vladi pa predlagajo, naj jo uvrsti že na dnevni red prihodnje seje. Na ministrstvu so namreč prepričani, da gre izključno za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona, obenem pa menijo, da treba zakon čim prej sprejeti zaradi težav pri izvajanju obstoječega zakona, saj da so se že pokazale pomanjkljivosti.

Blažji prekrški, ki nimajo pomembnega vpliva na prometno varnost

Največji poudarek spremembe zakona je na nižanju nekaterih glob, na ministrstvu izpostavljajo, da le za blažje prekrške, ki po njihovem mnenju nimajo pomembnejšega vpliva na prometno varnost. Znižanje nekaterih glob se obeta tudi za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost.

Kot poudarjajo na ministrstvu, so trenutno globe za nekatere prometne prekrške v Sloveniji višje kot globe v sosednjih, predvsem srednjeevropskih državah. Predlog zakona ne bo imel posledic za državni proračun, prav tako ocenjujejo na ministrstvu, kjer predlagajo, naj se zakon začne uporabljati že septembra.

Kazni za vožnjo pod vplivom alkohola ostajajo nespremenjene

Pripravljalci zakona so se tako lotili zniževanja nekaterih kazni za prekoračitev hitrosti, kazni za vožnjo pod vplivom alkohola pa ostajajo nespremenjene. Tako se denimo kazen za prekoračitev hitrosti na območju umirjenega prometa za deset kilometrov na uro s 300 evrov niža na 80, ukinja se tudi izrek treh kazenskih točk. Če bo prekoračitev nižja od petih kilometrov na uro, bo kazen le 40 evrov.

Prekoračitev hitrosti v naselju do vključno deset kilometrov na uro bi voznike po noveli stala 80 evrov (sedaj 100), prekoračitev do petih kilometrov na uro pa bi stala 40 evrov. Prekoračitev hitrosti med deset in dvajsetimi kilometri bi bila 50 evrov "cenejša", torej bi voznike stala 250 evrov. Ista kazen, vendar ob prekoračitvi hitrosti med trideset in štirideset kilometri na uro, bi veljala za vožnjo zunaj naselja.

Z novelo bi se znižale tudi nekatere prekoračitve hitrosti na hitrih cestah in avtocestah. Sedaj za prekoračitev hitrosti do dvajset kilometrov na uro velja 60 evrov kazni, za prekoračitev do trideset kilometrov pa 120 evrov kazni. Za prekoračitve do desetih kilometrov na uro se predlaga 40 evrov kazni, od deset do trideset kilometrov na uro pa bi veljala kazen 80 evrov. Hitrejša vožnja za štirideset kilometrov na uro bi se "pocenila" za 40 evrov, za prekoračitev do petdeset kilometrov na uro pa bi plačali 50 evrov manj.

Tudi globa za neustrezno zimsko opremo bi bila nižja

Ena največjih znižanj kazni velja za prekršek pravne osebe pri odgovornosti ob sumu prometne nesreče, če torej pravna oseba sumi, da opravlja storitve na vozilu, ki je bilo udeleženo v prometni nesreči, v kateri je bil nekdo poškodovan ali je umrl, povzročitelj pa je s kraja odpeljal, ne da bi pomagal. Kazen se z osmih tisočakov niža na 2400 evrov.

Če bi pravna oseba uporabljala naprave za onemogočanje delovanja merilnih naprav bi po novem zakonu morala plačati 1000 evrov kazni, sedanja kazen je 8000 evrov. Za voznike pa bi se kazen z 800 znižala na 120 evrov. Tudi globa za neustrezno zimsko opremo bi se s 120 evrov znižala na 40.