Dejal je, da vsakodnevno potekajo sestanki z nosilci okoljskih investicij, ki so predvideni, da se financirajo v tej finančni perspektivi z možnostjo financiranja do leta 2015. Bogovič tudi meni, da na področju poplavne varnosti projekti dokaj uspešno tečejo, več nalog pa jih čaka na področju odpadkov, odpadnih voda in voda.

Po njegovih besedah je zelo pomembno področje normativov glede odpadkov, zato ministrstvo že pripravlja odločbe za velike projekte, pripravljajo tudi operativni program ravnanja z odpadki, kjer želijo upoštevati evropske direktive in temu primerno locirati infrastrukturo po Sloveniji, da ne bo prišlo do izgradnje predimenzionirane infrastrukture.

Kmetijsko ministrstvo prav tako išče kritične točke, na katerih se postopki, ki se tičejo ravnanja z odpadki, zavlačujejo. Na ministrstvu iščejo tudi predloge za spremembo zakonodaje, s katerimi bi poenostavili pravni red in skrajšali zaostanke.

Na kmetijskem delu pa so prioritetne naloge sektorske politike v posameznih panogah, na podlagi katerih bodo izdelali jasno strategijo razvoja podeželja in določili parametre za prvi steber v okviru skupne kmetijske politike.