Prejeli so namreč aneks k pogodbi o zaposlitvi, da se javnega uslužbenca, ki je član Sindikata državnih organov Slovenije iz Generalnega sekretariata vlade RS, kjer je opravljal naloge snemanja in vzdrževanja, premešča na Ministrstvo za zunanje zadeve, kjer bo sicer opravljal podobne naloge.

Težava pa nastopi s tem, ker se delavca premešča pod pritiskom, sam pa ne vidi razloga premestitve. "Delodajalec se na to ne ozira in brez obrazložitve, utemeljitve izvaja to aktivnost, s ciljem, da se 18. 6. 2012 izvede trajna premestitev."

"SDOS opozarja, da s takim ravnanjem in pritiski generalni sekretar vlade RS spodjeda tudi zaščito – imuniteto sindikalnega zaupnika in to je tudi simbolna točka, ki kaže na to, da se položaj sindikatov in njihovih zaupnikov v konkretnih okoljih spreminja na slabše. To je tudi signal delodajalca za zastraševanje ter omejevanje dela sindikalnih zaupnikov in organizacij sindikata v drugih okoljih. To, kar se dogaja sindikalnemu zaupniku in glede na to, da se je izpostavljal in izrekal mnenja, opozarja in kaže drugim, kako si lahko škodujejo, če se izpostavljaš in zagovarjaš drugačna mnenja in stališča kot delodajalec," so zapisali v sindikatu.

Hkrati ostro protestirajo proti takemu delovanju, ki je lahko ''vzorec zastraševanja v drugih okoljih". Predaliča pozivajo, naj navede razloge za premestitev, s katero se delavec ne strinja.

"Ta in drugi primeri pa opozarjajo, kako se ozko razlaga imuniteta sindikalnega zaupnika, ko je to interes delodajalca. Zato vas pozivamo, da se pri vas organizira sestanek, na katerem bi pojasnili razloge in opredelili, kako v praksi izvajati socialno partnerstvo v vašem okolju," zaključujejo.

Na pojasnila Generalnega sekretariata vlade še čakamo.