Ukinitev agencije za javno naročanje sodi v okvir racionalizacije in reorganizacije javne uprave, je pojasnil minister za finance Janez Šušteršič. Vlada si je namreč zadala cilj boljšega upravljanja z javnimi sredstvi.

Javna agencija za javno naročanje je začela delovati v začetku leta 2011, ko je prevzela naloge takratnega ministrstva za javno upravo na tem področju. Lani je oddala skoraj sto velikih javnih naročil, od tega 14 skupnih v skupni vrednosti več kot 170 milijonov evrov. "Ugotavljamo, da je praksa skupnih javnih naročil dobra," je dejal Šušteršič in letni obseg prihrankov ocenil v višini sedem do devet milijonov evrov.

Minister je napovedal, da se bo s prenosom nalog agencije na direktorat za javna naročila, ki deluje pod pod okriljem ministrstva za finance, delo na tem področju nadaljevalo tako, kot je potekalo doslej. "Javna naročila bodo centralizirana, omogočeno bo izobraževanje in pomoč tistim državnim organom, ki nimajo znanja in izkušenj pri javnem naročanju," je soglašal Andrej Šircelj (SDS). Podporo zakonu so napovedali tudi v DL, SLS, DeSUS in NSi.

Prenos javnega naročanja pod okrilje ministrstva za finance bo omogočil, da bo o oddaji teh naročil odločal neposredno finančni minister, pa je opozoril Dejan Židan (SD). To bo po njegovem mnenju povzročilo več korupcije in klientelizma z javnim denarjem, zato v SD ukinitvi agencije nasprotujejo.

"Gre zgolj za spremembo organizacijske strukture znotraj organov javne uprave," ukinitvi agencije ni nasprotoval Jerko Čehovin (PS). A poslanci PS zakona kljub temu ne bodo podprli, saj vlada, ki se z reorganizacijo državne uprave ukvarja že vse od ustanovitve, še vedno ni predstavila finančnih in drugih učinkov te reorganizacije.

O sprejemu zakona bo DZ glasoval danes pozno zvečer.