"Nasprotovati moramo vsakršnemu nasilju, še zlasti pa nasilju nad ljudmi, ki nimajo več toliko moči in energije, da bi se lahko temu nasilju zoperstavili," je poudaril predsednik Türk. Po njegovih besedah je "obsojanja vredno vsako nasilje nad starejšimi ljudmi, ki rani njihovo dostojanstvo".

Med preprečevanje nasilja nad starejšimi pa sodi tudi odpravljanje različnih fizičnih ovir, ki starejšim onemogočajo dostopnost do javnih institucij in prostorov, je spomnil.

Daljšanje pričakovane življenjske dobe je civilizacijska pridobitev in rezultat izboljšanih življenjskih pogojev, meni. To pridobitev bi morali po njegovih besedah spoštovati kot vrednoto, jo upoštevati kot objektivno dejstvo in temu prilagoditi vse sisteme pomoči in pozornosti do starejših.

"Temeljna sestavina tega razmerja je spoštovanje in spoštljiv odnos do ljudi, ki so vlagali v dosedanji razvoj in ki so nam zagotovili današnjo raven kakovosti življenja," je navedel.

"Ti očeta do praga, sin tebe čez prag"

Na posledice slabega odnosa do starejših opozarja tudi star slovenski pregovor "Ti očeta do praga, sin tebe čez prag", je spomnil predsednik Türk. "Marsikdo se namreč ne zaveda, da bo tudi sam nekoč ostarel in če ne bo v mlajših letih izoblikoval primernega odnosa do starejših, ga bo težko sam pričakoval od drugih, ko se bo postaral," pravi.

Zveza društev upokojencev Slovenije je na posvetu v četrtek sklenila, da si bodo prizadevali za oblikovanje posebnih interdisciplinarnih skupin v lokalnem okolju. Te bi celostno obravnavale tako primere posameznikov, ki potrebujejo pomoč, kot probleme starejših, ki jih je treba rešiti v skupnosti.

Po podatkih policije je kaznivih dejanj nad starejšimi približno 5000 na leto, njihovo število pa se vsako leto zviša za približno 300.Pobudo za svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi je dala Mednarodna mreža za preprečevanje nasilja nad starejšimi ljudmi, ustanovljena leta 1997 v Kanadi.