Vodoravno: 1. kratek tleskajoč udarec, ropot, 6. konj, ki pri teku sočasno premika nogi leve oziroma desne strani, kljusač, 11. skobljič za vrezovanje utorov, 14. tesan lesni polizdelek, 16. pilina, piljevina, 17. seštevanje, 18. majhna štula, 20. ime pevke Žnidarič, 21. kozja vrba, mačkovec, 22. glavni števnik, 23. lahka enojamborna jadrnica z enim ali dvema jadroma, 25. osebni zaimek, 26. japonska nabiralka biserov, 27. zarezanje, 28. ime nekdanjega igralca Sotlarja, 30. samostanski brat, oče, 31. kalana deščica za pokrivanje streh, skodla (zastarelo), 32. čebuli podobna vrtnina, 34. neprijeten, zapleten položaj, 36. drugi vokal in deveta črka abecede, 37. germansko orodje, predhodnik atletskega kopja, 38. vas na nizkih terasah južnega roba Bizeljskega, 40. reševalne gorske sani, 41. zakrneli organ, 44. nestrokovnjak, 45. lijak, liv, 46. v vodi živeči mrzlokrvni vretenčarji, 47. sestavina bencina, ki zmanjšuje, preprečuje klenkanje, 50. vzdevek nekdanjega ameriškega komika Oliverja Hardyja, 52. Italijan, 53. plemič, za stopnjo nižji od vojvode, 54. preprosto vozilo za prevoz, ki ga vleče vprežna žival, 55. utežna mera, 56. kemijski element (As), 57. očka, ati, 59. tržišče, 60. cunja, 62. roman ruskega pisatelja Gončarova, 65. drama češkega pisatelja Karla Čapka, 66. umetnik del iz dobe starih Grkov in Rimljanov, 69. neznanka v matematiki, 70. kemijski znak za bizmut, 71. zdraviliško mesto v vzhodni Belgiji, 72. župan v času Ilirskih provinc, 73. olesenela mladika trte, 75. žalost, trpljenje, 76. najmanjši dobitek pri tomboli, 78. kup jalovine, zlasti iz rudnika, jalovišče, 79. jela, jelka, 80. pripadnik ljudstva Monov v Mjanmaru, 81. strog opomin zaradi negativnega ravnanja, vedenja, 82. privez, 83. položaj telesa, ko telovadec sedi na orodju ali na tleh, 84. užitna goba, mavrah, jirs, 86. pisatelj satir, 89. ihtava ženska, 91. veliko trobilo z nizko ležečim tonskim obsegom, 93. jadrnica z več jambori in vzdolžnimi jadri, 94. redni letni prejemki članov vladarske rodbine, 95. besede, dejanje za odstranitev uroka, 96. prebivalec Rač.

Navpično: 1. jajčne lupine, 2. tolmun, 3. nepopolna tema, 4. organizacija jugoslovanskih nacionalistov, 5. klada za sekanje drv, tnalo, 6. družina zveri, 7. francoski pisatelj (Jean), 8. predvsem na celoto, splošno usmerjen način opazovanja, 9. sestanek, 10. krajša oblika srbskega imena Aleksandar, 12. ime radijske napovedovalke Korošec, 13. slovenska igralka (Olga), 14. sveta gora na vzhodu Kitajske, 15. ime več Rusjanovih letal, 19. glavna, največja arterija, 20. premaz, 24. britanski bajeslovni kralj, 25. ženska, ki rada obrekuje, 26. slovenski bančnik (France), 27. slovenska pevka (Marta), 29. glavno mesto Japonske, 30. muslimansko sveto mesto v severnem Maroku, Fes, 31. ime in priimek ameriškega igralca ("Neoproščeno"), 32. manjši klavir s pokončno nameščeno mehaniko, 33. čutilo za vid, 35. sijaj, lesk, 37. užitna goba, jurček (narečno), 39. kraj v skrajnem zahodnem delu Dolenjskega podolja, 42. stara merska enota za delo, 43. večja ptica pevka črne barve s svetlo liso na prsih, 48. manjša, krapu podobna sladkovodna riba, koreselj, 49. kratek, sunkovit poteg, trzaj, 51. vodna rastlina z listi na dolgih pecljih in velikimi cveti raznih barv, 55. vojaška, oborožena enota, 58. slovenski režiser, igralec in humorist (Boris), 59. močvirska rastlina z visokim, tankim, votlim steblom, 61. bikoborski vzklik, 63. pecivo iz bele moke, sestavljeno iz manjših, med seboj sprijetih kosov, 64. ime televizijskega voditelja Valiča, 67. azijska država, katere glavno mesto je Bagdad, 68. zelo velik, velikanski kip, 74. prepir, zdražba, 75. jezikavt, jezikalo, 77. nožu podobno orožje z rezilom na obeh straneh, 78. češki verski reformator (Jan), 79. rodovitna rdeče rjava prst na krasu, jerovica, 82. jelen ali srnjak z vilastim rogovjem, 83. zborovanje, 84. metrični poudarek, 85. egipčanski bog sonca, Ra, 87. tepec (narečno), 88. prevleka na telesu človeka, 89. ime pesnika Grudna, 90. stoletje, 92. reka na severu Tajske.