Prizorišča evropskega prvenstva v nogometu

Spodnje besede so v liku razporejene v osmih smereh, vodoravno, navpično ter poševno v levo in desno, in sicer naprej in nazaj. Poiščite jih in prečrtajte. Nekatere besede segajo v prazne dele lika, zato dopišite manjkajoče črke, da boste, brano vodoravno, dobili osem mest v Ukrajini in na Poljskem, kjer bodo potekale tekme evropskega prvenstva v nogometu.

ARTIČANI - AVTOKLAV - BIOKOVO - BRUCKA - ČRNICA - DVIGALO - DVORAK - EASTON - ENEOLITIK - EVROČEK - FENIKS - FRANČEK - GALEOTA - GASPOZ - HERAKLES - HVALC - INGODA - JAVNI PROMET - JINAN - JOVKOV - JUSTINA - KADENCA - KALCEDON - KAMGARN - KASASKONTO - KAVKA - KLEMEN - KLOSE - KONTOAR - KUIPER - KVALITETA - LIČINKA - LIKTOR - MANIRE - MERHAR - MESARIJA - MOŠTVO - NAIVNEŽ - NECKER - NOKIA - OPANKI - PANTEISTI - PATRIA - PRAŠITEV - REZKOST - RIKŠA - ROMŠČINA - RUDOLF - SAIDA - SKAARDAL - SLOANE - SPENCER - STRGULJA - ŠAPICA - ŠTEFKA - TALUS - TONAŽA - TOPLA - TOVORNJAK - TRHLOBA - TRIDELNOST - TRINKL - USTAŠI - VARTAN - VIERI - VIRČAN - VITEŠTVO - VIVACE - VOJNA - VPLET - VRANSKO.

Rešitev: Kijev; Lvov; Doneck; Harkov; Varšava; Gdansk; Vroclav; Poznan.