Poslanci so razrešili predsednico Državne revizijske komisije Miriam Ravnikar Šurk, ki je sicer s funkcije odstopila sama. Na seji mandatno-volilne komisije se je sicer vnela razprava o razlogih za njen odstop. V opoziciji so namreč ocenili, da utegne biti njen odstop posledica političnih pritiskov, kar pa Ravnikar Šurkova pozneje sama zanikala.

Po današnji razrešitvi Ravnikar Šurkove bo mandatno-volilna komisija začela s kandidacijskim postopkom za novega predsednika revizijske komisije.

Državni zbor je danes na tajnem glasovanju izvolil tudi tri nove člane sodnega sveta, in sicer Bojana Podgorška, Marjana Feguša in Marka Novaka. Poslanci so na predlog predsednika republike Danila Türka izbirali med petimi kandidati, poleg omenjenih treh sta bila med kandidati še Matjaž Tratnik in Polonca Končar.

Poslanci so imeli na dnevnem redu tudi predlog za imenovanje člana Državne volilne komisije (DVK) Bojana Škofa. A kandidat ni dobil zadostne podpore, saj je za njegovo imenovanje glasovalo 13, proti pa 42 poslancev.

Mandatno-volilna komisija bo zato vse štiri univerze znova pozvala, naj predlagajo kandidate za člana DVK izmed pravnih strokovnjakov. Nov član DVK bo nasledil Jurija Toplaka, ki je odstopil, ker je opravljal delo, ki ni združljivo s članstvom v DVK.

DZ je poleg tega nekdanjega poslanca SD Bojana Kontiča razrešil kot člana sveta za sistem plač v javnem sektorju in na to mesto imenoval poslanko SDS Sonjo Ramšak.