Vlada je tako podala soglasje k imenovanju Mateja Breznika za direktorja Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke za dobo petih let. Sklep, da se za direktorja imenuje Breznik, je maja sprejel svet agencije, vlada pa je ugotovila, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za imenovanje.

Matej Breznik je bil od leta 2007 direktor podjetja Biogen Idec, podružnice ameriške multinacionalke. Med letoma 2004 in 2007 je bil kot direktor prodaje in direktor poslovne enote član vodstvene skupine podružnice angleške multinacionalke Glaxo Smith Kline, med letoma 2002 in 2004 pa centralni produktni vodja v Krki.

Vlada je danes tudi razrešila direktorja Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS Iztoka Puriča, in za vršilko dolžnosti direktorja imenovala Janjo Garvas Hočevar.

Vlada je za člane sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (Fiho) imenovala Damijana Jagodica, Petra Svetino in Tadeja Kotnika. Z dnem imenovanja novega sveta Fiha preneha mandat dosedanjim članom.

Zadnja novela zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije namreč določa, da vlada imenuje in razrešuje tri člane sveta Fiha.