V primeru, da država do 1. septembra sprejme sistemski zakon o javnem potniškem prometu in uveljavi enoten sistem subvencioniranja šolskih vozovnic na ravni države, ki bo vključeval tudi mestni linijski prevoz potnikov, do spremembe cene mesečne šolske vozovnice ne bo prišlo, so danes sporočili iz Ljubljanskega potniškega prometa (LPP).

S 17 na 20 evrov

Po pojasnilih LPP je bil predlog za povišanje cene mesečne šolske vozovnice s 17 na 20 evrov v okviru predloga za sprejem cen posameznih vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov uvrščen že na sejo ljubljanskega mestnega sveta, ki je potekala 28. novembra lani.

Zaradi zagotovila pristojnih državnih organov, da bodo v subvencioniranje šolskih vozovnic s strani države vključeni tudi tisti dijaki in študentje, ki kupujejo mesečne vozovnice za mestni linijski prevoz potnikov, ter da bo sprejet sistemski zakon o javnem potniškem prometu, ki naj bi s 1. septembrom uveljavil nov, enoten sistem subvencioniranja mesečnih šolskih vozovnic na območju celotne države, je bil predlog spremembe cene šolske mesečne vozovnice z amandmajem župana umaknjen.

Ceno nazadnje uskladili leta 2007

"Ker zagotovila pristojnih organov države do danes še niso bila izpolnjena in zaradi nevzdržne rasti stroškov, predvsem goriva, je LPP v interesu nemotenega in kakovostnega izvajanja svojih storitev, Mestni občini Ljubljana podal predlog spremembe cene mesečne šolske vozovnice," so poudarili.

Ob tem so dodali, da se je od zadnjega dejanskega zvišanja cen mesečnih šolskih vozovnic v mestnem potniškem prometu - ta je bila 1. junija 2004 - pa vse do danes cena goriva zvišala za 74,3 odstotka. Na zvišanje stroškov po navedbah LPP vpliva tudi uvedba novega plačilnega sistema, saj poslovanje bremenijo stroški najema infrastrukture in storitve centra za upravljanje.

Ceno mesečne šolske vozovnice je LPP nazadnje uskladil 1. avgusta 2007, ko je bila vozovnica zaokrožena s 16,69 na 17 evrov. Pred osmimi leti, 1. junija 2004, pa so ceno mesečne šolske vozovnice spremenili s 3600 na 4000 takratnih tolarjev (16,69 evra).

Predlog spremembe cen, kot jo predlaga LPP, bo ljubljanski mestni svet obravnaval 9. julija.