Najstarejši prostorski načrt sega v leto 2001 in še do danes ni bil zaključen, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za infrastrukturo in prostor. Za hitrejše aktivnosti je treba v določenem delu spremeniti prostorsko in okoljsko zakonodajo ter še nekatere akte. Vlada bo zato še ta mesec obravnavala nekatere nujne spremembe zakonov, DZ pa jih bo obravnaval na julijski seji, je povedal Černač.

Ministrstvo v poročilu o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov, s katerim se je danes seznanila vlada, kot velik problem izpostavlja tudi nespoštovanje rokov. Zakonodaja določa roke, v katerih je treba izdati določena soglasja in mnenja, a so pogosto preseženi, je povedal Černač. "V bodoče bo treba zagotoviti resnejši pristop in večjo osebno odgovornost posameznih nosilcev, ki so zadolženi za izvajanje aktivnosti v skladu z veljavno zakonodajo," je poudaril.

Ob tem se je zavzel za alternativne rešitve v primerih, ko se bo ugotovilo, da v posameznem okolju neka umestitev zaradi različnih omejitev ni mogoča. "V takih primerih je treba takoj najti alternativno rešitev, ne pa tako kot zdaj, ko se postopek ustavi in stoji tri, pet ali še več let," je zahteval.

Kot primer državnega prostorskega načrta, ki še do danes ni zaključen, je izpostavil obvoznico Škofljica. Sklep o pripravi je bil sprejet leta 2005, načrt pa bi moral biti sprejet do pomladi 2013. "To je zelo napeta časovnica, ki jo bo zelo težko doseči, a jo bomo dosegli," je zagotovil.

Obvoznica Škofljica je predvidena ob robu Ljubljanskega barja kot zavarovanega območja, rešitev pa bo šla v smeri izbire tiste variante, ki je realna in možna kljub okoljskim in naravovarstvenim omejitvam. V vmesnem obdobju potekajo intenzivne priprave na zagotovitev drugačnega pristopa preko Lavrice in Škofljice. Kot je napovedal Černač, bodo uredili krožišče in začasno štiripasovnico, ki bosta omogočala normalen pretok prometa, dokler ne bo obvoznice.