Posnetek novinarske konference po seji vlade, na kateri je govoril minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač.

Vlada 450 stanovanj prenesla na stanovanjski sklad in 90 na občine

Vlada je danes s sklepom na Stanovanjski sklad RS prenesla 450 stanovanj, ki so bila doslej v upravljanju različnih upravljavcev. Na občine pa je neodplačno prenesla 90 nezasedenih stanovanj. Gre za stanovanja, ki izhajajo iz premoženja bivše JA, je zapisano v sporočilu po seji vlade.

Minister za infrastrukturo in prostor Zvonko Černač je na novinarski konferenci po seji vlade pojasnil, da je vlada s tem sklepom na Mestno občino Novo mesto prenesla 13 stanovanj, na občini Brežice in Postojna po deset, na občini Pivka in Bloke osem, na občini Ilirska Bistrica in Vipava po sedem, na Občino Črnomelj šest, na Občino Lendava štiri, na Občino Radeče pa tri. Na Mestno občina Celje in Občino Gornja Radgona sta bili preneseni po dve stanovanji, po ena pa še na občine Ig, Ptuj, Ribnica, Slovenska Bistrica, Vrhnika in Šentilj.

Černač je poudaril, da s tem odpravljajo problem, ki se je vlekel vrsto let in izpostavil, da so stanovanja propadala. Kot so navedli v sporočilu, gre tako v večini primerov za stanovanja, ki so potrebna celovite ali delne obnove, v enem primeru v Občini Bloke pa tudi za objekt, ki ga je potrebno porušiti. Po drugi strani pa je država za ta stanovanja po ministrovih besedah plačevala ne tako majhen znesek.

Z današnjo odločitvijo je vzpostavljena pot za povečanje razvojnega potenciala v posameznih občinah, predvsem pa za dokončno ureditev teh razmerij in bodo ta prazna stanovanja končno dobila stanovalce, ki si bodo na ta način rešili svoj stanovanjski problem, je še dejal Černač.

Vlada za pospešitev priprave državnih prostorskih načrtov

Najstarejši prostorski načrt sega v leto 2001 in še do danes ni bil zaključen, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal minister za infrastrukturo in prostor. Za hitrejše aktivnosti je treba v določenem delu spremeniti prostorsko in okoljsko zakonodajo ter še nekatere akte. Vlada bo zato še ta mesec obravnavala nekatere nujne spremembe zakonov, DZ pa jih bo obravnaval na julijski seji, je povedal Černač.

Ministrstvo v poročilu o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorskih načrtov, s katerim se je danes seznanila vlada, kot velik problem izpostavlja tudi nespoštovanje rokov. Zakonodaja določa roke, v katerih je treba izdati določena soglasja in mnenja, a so pogosto preseženi, je povedal Černač. "V bodoče bo treba zagotoviti resnejši pristop in večjo osebno odgovornost posameznih nosilcev, ki so zadolženi za izvajanje aktivnosti v skladu z veljavno zakonodajo," je poudaril.

Ob tem se je zavzel za alternativne rešitve v primerih, ko se bo ugotovilo, da v posameznem okolju neka umestitev zaradi različnih omejitev ni mogoča. "V takih primerih je treba takoj najti alternativno rešitev, ne pa tako kot zdaj, ko se postopek ustavi in stoji tri, pet ali še več let," je zahteval.

Kot primer državnega prostorskega načrta, ki še do danes ni zaključen, je izpostavil obvoznico Škofljica. Sklep o pripravi je bil sprejet leta 2005, načrt pa bi moral biti sprejet do pomladi 2013. "To je zelo napeta časovnica, ki jo bo zelo težko doseči, a jo bomo dosegli," je zagotovil.

Obvoznica Škofljica je predvidena ob robu Ljubljanskega barja kot zavarovanega območja, rešitev pa bo šla v smeri izbire tiste variante, ki je realna in možna kljub okoljskim in naravovarstvenim omejitvam. V vmesnem obdobju potekajo intenzivne priprave na zagotovitev drugačnega pristopa preko Lavrice in Škofljice. Kot je napovedal Černač, bodo uredili krožišče in začasno štiripasovnico, ki bosta omogočala normalen pretok prometa, dokler ne bo obvoznice.