Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je v ustavno presojo poslala člene, ki se nanašajo na izplačilo regresa javnim uslužbencem, prenehanje delovnega razmerja ob izpolnitvi pogojev za starostno pokojnino in varovano plačo.

Zahtevo za oceno ustavnosti dela zakona za uravnoteženje javnih financ, ki govori o prenehanju pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem ob izpolnjevanju pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, je sicer v sredo vložila tudi varuhinja človekovih pravic.

Tako sindikati kot varuhinja so sodišču predlagali, da do končne odločitve zadrži izvajanje izpodbijanih členov.

Nove zahteve za presojo ustavnosti zakona

Kot je pojasnil generalni sekretar ustavnega sodišče Erik Kerševan, je umiku točk z dnevnega reda botrovalo prav dejstvo, da je ustavno sodišče pred današnjo sejo prejelo tudi nove zahteve za presojo ustavnosti istega zakona in predloge za začasno zadržanje nekaterih istih zakonskih določb, z navedbo novih razlogov in utemeljitev.

Ker gre za vsebinsko povezane zadeve, bodo vse uvrščene na naslednjo sejo ustavnega sodišča 21. junija, ko bo lahko ustavno sodišče o vseh predlogih za začasno zadržanje na podlagi vseh predstavljenih argumentov odločalo hkrati.

Državni zbor kot nasprotnega udeleženca postopka pred ustavnim sodiščem pa je sodišče danes tudi že pozvalo, da se v kratkem roku izjavi tudi o novih navedbah vlagateljev zahteve, je še pojasnil Kerševan.