Pripravljalna dela so začeli že v maju, sicer pa je projekt del obširnih protipoplavnih ukrepov, ki jih bodo do avgusta 2014 izvedli še v Celju in Vojniku, stali pa bodo kar 35,6 milijona evrov. Večino denarja bodo dobili iz kohezijskega sklada. Seveda pa bodo ljudje v teh občinah varni pred hudourniško Savinjo šele potem, ko bodo v Savinjski dolini zgrajeni suhi zadrževalniki. Državni prostorski načrt suhih zadrževalnikov od Tabora do Braslovč in Celja naj bi bil sprejet prihodnje leto, denar za projekt pa naj bi dobili v naslednji finančni perspektivi.