Zgodba, s katero se brani zoper kriminalistično ovadbo, ima zdaj še več lukenj. Poraja se namreč vprašanje, ali je župan Maribora plačal predpisane davščine in opravil ustrezne carinske postopke. Dokazov, da je v prometu z umetninami ravnal v skladu z zakoni, nam Kangler (še) ni ponudil.

Županov zagovor v aferi z zaseženim oljem na platnu Mersada Berberja bomo obdelali po delih in sproti pojasnili, kakšno bi moralo biti županovo zakonito ravnanje.

Je ob uvozu umetnine plačal DDV?

Kanglerjeva trditev št. 1: "Sliko s črnogorskim motivom sem dobil od prijatelja v Črni gori. Vredna je od 800 do 1000 evrov. Pripeljal sem jo z letalom, moj šofer, ki je prišel pome na letališče, jo je pospravil v prtljažnik."

Pri uvozu umetnin, ki niso predmet kulturne dediščine in niso dražje od 50.000 evrov, je treba plačati zgolj carino in davek na dodano vrednost. Če za uvoženo blago velja carinska stopnja "prosto", je treba plačati le 20-odstotni DDV, nam je pojasnila Sabina Langus Boc iz Carinske uprave. Je župan plačal DDV ob uvozu "črnogorskega motiva"? Odgovora nismo prejeli.

Je ob menjavi slik plačal davek na darila?

Kanglerjeva trditev št. 2: "Umetniško sliko, ki so mi jo maja lani odvzeli policisti, sem pridobil tako, da sem jo zamenjal s sliko s črnogorskim motivom. To sliko si je želel prijatelj iz Ruš (Veselin Djurovič, op. p.), ki izvira iz Črne gore."

Na prvi pogled se ustvarja vtis, kakor da gre v tem primeru za menjalni posel. "Vendar je ta vtis zmoten," nam je pojasnil davčni svetovalec, član zbornice, ki ne želi biti imenovan. "V davčnem smislu je opisani posel sestavljen iz dveh ločenih poslov, in sicer gre za dvakratno prejemanje daril. Obe vpleteni osebi sta hkrati darovalec in obdarjenec."

Kangler in Djurovič bi potemtakem morala najkasneje 15 dni po zamenjavi slik poslati davčni upravi napoved za plačilo davka v skladu z zakonom o davku na dediščine in darila. Če tega nista storila, sta v davčnem prekršku, za katerega zakon predvideva od 210 do 1200 evrov denarne kazni.

Zaseženo sliko je aprila 2010 kupilo zdaj že propadlo gradbeno podjetje Konstruktor. Galeriji Festić je zanjo odštelo med 10.000 in 12.000 evrov. Kriminalisti sumijo, da naj bi Konstruktorjevo "darilo" Kanglerju predal Djurovič, direktor in lastnik podjetja Agroruše. Davčna stopnja za darila takšne vrednost znaša med 12 in 16 odstotki. Naj še omenimo, da ti davčni prihodki pripadajo občini, kjer ima zavezanec stalno prebivališče. V Kanglerjevem primeru bi torej plačani davek stekel v mariborski proračun.

Ali je župan poslal Dursu davčno napoved za odmero davka na darilo in kolikšen davek je plačal državi, ker je postal lastnik Berberjeve slike? Odgovora nismo prejeli.

Ob domnevi, da si je Kangler izmislil zamenjavo slik, zato da bi se obvaroval pred policijskim očitkom o prejetju podkupnine, je z vidika davčne zakonodaje storil taktično napako. "Mnogo pametneje bi bilo, če bi trdil, da je sporno sliko kupil, četudi bi bila cena samo 100 evrov. Seveda pa bi moral dokazati, da se je pri tem kupoprodajnem poslu zgodil denarni tok," nam je razložil strokovnjak.

Je na slovensko-hrvaški meji umetnino prijavil cariniku?

Kanglerjeva trditev št. 3: "Osebno sem se odpeljal v Zagreb 20. februarja 2012 in šel vprašat gospoda Berberja, ali je slika originalna. Rekel mi je, da je ena in edina. Povedal mi je tudi, da je vredna med 4000 in 6000 evrov."

Kangler se suma pridobitve protipravne premoženjske koristi brani s tezo, da je Berberjeva slika, ki so mu jo zasegli kriminalisti, ponaredek in da je potemtakem ničvredna. O tem, da delo ni original, naj bi posumil šele kasneje in ne ob zamenjavi slik z Djurovičem. V galeriji Festić medtem neavtentičnost umetnine odločno zanikajo. S certifikatom, ki ga je izdal Berber, dokazujejo, da je slika originalna.

Župan pa skuša svojo teorijo o ponaredku dokazati tako, da je pridobil drugo sliko, na kateri je Berber naslikal motiv, ki je zelo podoben tistemu na zaseženi umetnini z naslovom Uspomena Vlahe Bukovca II. S to drugo sliko je odšel v Zagreb, kjer mu je slikar zatrdil, da je originalna. Vendar to ničesar ne dokazuje v zvezi z avtentičnostjo zasežene slike, saj je Berber poslikal veliko platen z zelo podobnimi motivi. In vse te slike so "originalne".

Vrnimo se k prometu z umetninami. Pri izvozu na Hrvaško in pri ponovnem uvozu v Slovenijo bi moral Kangler 20. februarja opraviti carinski postopek, in sicer na meji neposredno pri cariniku. "Če potnik blaga ne prijavi carini, se to šteje za kršitev zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti," nam je pojasnila Sabina Langus Boc.

Je župan opravil predpisani postopek in ima ustrezno dokazilo? Odgovora nismo prejeli.