Po besedah sodelavca v Katoliškem domu prosvete v Tinjah Martina Pandla, ki je skupaj s politologom Karlom Hrenom izdal publikacijo, knjiga osvetljuje ozadja pogajanj o dvojezičnih tablah in mnenja strokovnjakov.

Ob tem sta izdajatelja na današnji predstavitvi v Celovcu opozorila na dejstvo, da se pri dolgoletni javni razpravi o dvojezičnih krajevnih tablah na avstrijskem Koroškem znanstvena sfera, razen posameznikov, predvsem pravnikov, v te razprave ni vključila.

V knjigi so objavljeni pravni, zgodovinski, geografski in politološki prispevki enajstih avtorjev, ki so vsi neposredno povezani z avstrijsko Koroško. Predstavljene so aktualne razmere glede dvojezičnih tabel in kažipotov, v dodatku pa so objavljeni še nekateri ključni dokumenti pogajanj o ureditvi za dvojezične krajevne table.

Dogovor o postavitvi dvojezičnih krajevnih napisov na avstrijskem Koroškem je bil dosežen z memorandumom, ki so ga 26. aprila lani poleg predstavnikov avstrijski oblasti podpisali vsi predsedniki treh političnih organizacij koroških Slovencev. 6. julija je ureditev z 164 dvojezično označenimi naselji nato potrdil avstrijski parlament.

Knjiga Leto kasneje - Ureditev krajevnih napisov 2011 in kaj je iz tega nastalo, ki je izšla pri celovški Mohorjevi založbi, je zaradi obsega za zdaj na voljo samo v nemščini. O izidu v slovenskem jeziku se še pogovarjajo.