V pismu poudarjajo, da stanja brezposelnosti mladih ni moč opravičevati zgolj s slabim stanjem v državi ali splošno recesijo in da je nujno in potrebno ukrepati takoj. Opozarjajo tudi, da mlad človek, ki mu ni omogočen dostojen prehod v avtonomijo, postane dolgoročno breme za vse davkoplačevalce.

Tadeja Ozebek, vodja projekta Podjetni petek, o pobudi pripoveduje: "Nujno je zagotoviti kontinuirano sodelovanje mladih in delodajalcev. Podjetni petek zdaj kot projekt obstaja že dve leti, z dobro prakso pa želimo pokazati, da poti za reševanje zaposljivosti mladih obstajajo, vendar bi morale postati sistemske."

V odprtem pismu mladi iz Zavoda Nefiks, zahtevajo več kvalitetnega in sistematičnega poklicnega svetovanja, reševanje zaposlovanja mladih kot prednostno tematiko in želijo, da orodje Nefiks postane sistemsko orodje za prepoznavanje neformalno pridobljenega znanja.

Vodja projekta Nefiks, Alenka Blazinšek, poudarja pomen beleženja neformalno pridobljenih izkušenj: "Mladi se ob vstopu na trg dela soočajo z zahtevami delodajalcev po izkušnjah. Pri tem mladi pogosto pozabijo, da si izkušnje in znanje nabirajo tudi prek študentskega dela, prostovoljstva, sodelovanja v mladinskih organizacijah ... Zato je beleženje teh izkušenj bistvenega pomena za zaposljivost in zaposlitveno pismenost mladih, orodje Nefiks pa to brezplačno omogoča vsem."