Obseg bruto domačega proizvoda (BDP) se je v Sloveniji v prvem četrtletju glede na zadnje četrtletje lani nekoliko povečal, vendar ostajamo v skupini držav članic EU, kjer se je aktivnost med krizo najbolj znižala, je Umar zapisal v novi številki publikacije Ekonomsko ogledalo.

Razmere na trgu dela ostajajo slabe. Število delovno aktivnih se je v prvem četrtletju namreč še nekoliko znižalo, ponovno najbolj v gradbeništvu, medtem ko se je v javnih storitvah nadaljevala rast. "Nasprotno podatki ankete o delovni sili kažejo na izboljšanje, kar je po naši oceni posledica povečanja obsega neformalnih oblik dela," so zapisali na uradu.

Aprila se je število registriranih brezposelnih znova nekoliko znižalo, a ostaja visoko (109.084 oseb). V povprečju prvih štirih mesecev je bilo brezposelnih za 1,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, in sicer predvsem zaradi manjšega števila prijavljenih ter večjega števila odjavljenih iz evidence, kjer izstopajo predvsem kršitve obveznosti.

Gibanje plač v dejavnostih zasebnega sektorja so v prvem četrtletju kot običajno zaznamovala izredna izplačila, v dejavnostih javnih storitev pa so bile plače zaradi interventnih ukrepov nižje kot pred letom dni.

Razmere v finančnem sistemu so se tudi aprila poslabšale. Kreditna aktivnost se je ponovno znižala, nižji je bil predvsem obseg kreditov gospodinjstev in podjetij, močno pa se je upočasnilo kreditiranje države. Banke so v prvem četrtletju okrepile odplačevanje vseh vrst tujih obveznosti, povečale pa se je njihovo kratkoročno zadolževanje.

Marca se je obseg slabih terjatev bank povečal za največ doslej in dosegel skoraj šest milijard evrov oz. 11,8 odstotka celotne izpostavljenosti bank. Približno tretjina povečanja je posledica krepitve nedonosnih terjatev, kjer so izstopale terjatve do gradbeništva ter finančnih in zavarovalniških storitev.

"Ob dodatnih zaostritvah na mednarodnih trgih državnih obveznic visoka, okoli 5,5-odstotna, ostaja tudi cena, po kateri bi se lahko država zadolžila na mednarodnih trgih," so še zapisali na Umarju.

Urad še ugotavlja, da je gospodarska aktivnost v evrskem območju v letošnjem prvem četrtletju stagnirala. Čeprav je s tem nekoliko presegla pričakovanja iz pomladanske napovedi Evropske komisije, mednarodne organizacije za celo letošnje leto še vedno pričakujejo znižanje gospodarske aktivnosti.

Nadaljevale se bodo tudi slabe razmere na trgu dela; visoka stopnja brezposelnosti pa bo ob nadaljevanju fiskalne konsolidacije in razdolževanja bank dodatno zavirala domače povpraševanje.