Zaposlitvene možnosti so pozitivne v devetih izmed desetih gospodarskih panog – predvsem v panogi gostinstva in hotelirstva ter panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin. Podatki raziskave kažejo, da delodajalci v naslednjem četrtletju napovedujejo rast zaposlovanja v vseh štirih regijah.

Neto napoved zaposlovanja (Net Employment Outlook) – indeks prikazuje razliko med odstotkom delodajalcev, ki pričakujejo rast zaposlovanja, in odstotkom delodajalcev, ki pričakujejo upad zaposlovanja. Neto napoved zaposlovanja za tretje četrtletje 2012 za Slovenijo znaša +9%. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je neto napoved zaposlovanja ostala nespremenjena, v primerjavi z istim obdobjem lani pa se je izboljšala za dve odstotni točki.

»Napoved zaposlovanja za tretje četrtletje prikazuje stabilnost slovenskega trga dela. V primerjavi z istim obdobjem lani so se možnosti zaposlovanja izboljšale v petih od skupno desetih gospodarskih panog in v treh izmed štirih regij, to pa je vsekakor spodbuden znak za vse iskalce zaposlitve,« je dejala Romana Šercelj, direktorica prodaje. »O najboljših napovedih zaposlovanja v naslednjih treh mesecih poročajo delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva, v tej panogi pa so napovedi tudi najboljše, odkar Slovenija sodeluje v omenjeni raziskavi. O najmanj spodbudnih napovedih zaposlovanja poročajo delodajalci panoge javnega sektorja in socialnih storitev, kar pa je posledica varčevalnih ukrepov slovenske vlade.«

Napovedi zaposlovanja po posameznih gospodarskih panogah v naslednjem četrtletju kažejo na pozitivna pričakovanja v devetih od skupno desetih gospodarskih panog. Delodajalci v panogi gostinstva in hotelirstva beležijo najbolj optimistično napoved izmed vseh, ta znaša +20% in je primerjavi s prejšnjim četrtletjem boljša za 18 odstotnih točk, v primerjavi z istim obdobjem lani pa je boljša za sedem odstotnih točk. O spodbudnih napovedih zaposlovanja poročajo tudi delodajalci v panogi finančnih in poslovnih storitev, zavarovalništva in nepremičnin z neto napovedjo zaposlovanja +12% ter v panogi kmetijstva, lova, gozdarstva in ribolova z neto napovedjo zaposlovanja +11%. Bolj zadržani bodo v tretjem četrtletju delodajalci v proizvodni panogi, kjer poročajo o neto napovedi zaposlovanja +8%, ki je v primerjavi s prejšnjim četrtletjem upadla za deset odstotnih točk, v primerjavi z istim obdobjem lani pa za pet odstotnih točk.

»Za slovensko proizvodno panogo je ključnega pomena slovenska avtomobilska industrija, zato padec neto napovedi zaposlovanja te panoge v primerjavi s prejšnjim četrtletjem pripisujemo zmanjšanemu povpraševanju iz Nemčije in Italije, ki za Slovenijo veljata za najpomembnejši izvozni tržišči,« še dodaja Romana Šercelj.

Delodajalci v panogi javnega sektorja in socialnih storitev poročajo o najnižji napovedi zaposlovanja v tem četrtletju, neto napoved znaša 0%. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem je rezultat upadel za osem odstotnih točk, nespremenjen pa ostaja v primerjavi z istim obdobjem lani.

Na regionalni ravni o pozitivnih zaposlitvenih možnostih poročajo delodajalci iz vseh štirih slovenskih regij. Največjo rast zaposlovanja napovedujejo delodajalci severovzhodne regije, kjer neto napoved zaposlovanja znaša +11%. V osrednji regiji in jugovzhodni regiji neto napoved zaposlovanja znaša +7%, kar je za štiri in tri odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju. O bolj spodbudnih napovedih pa poročajo delodajalci jugozahodne regije z neto napovedjo zaposlovanja +9%, kar je za tri odstotne točke več v primerjavi s prejšnjim četrtletjem.