Resolucija o normativni dejavnosti iz leta 2009 je bila sprejeta z namenom, da bi v pripravo predpisov vključili javnost in izboljšali kakovost predpisov, so na današnji novinarski konferenci spomnili v omenjenem centru. "Vendar je stanje danes alarmantno. Zdajšnja vlada krši resolucijo in poslovnik o svojem delu kar v 84 odstotkih primerov," je opozoril direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici.

"Opravka imamo s svojevrstnim razumevanjem pravne države, saj hitijo s predpisi, češ da bi sicer nastale nepopravljive posledice," je dejal. Vendar ocenjuje, da številni predpisi ne zahtevajo takšne naglice pri pripravi in sprejemanju.

"Če smo pred dobrima dvema letoma, ko je bilo kršitev v 62 odstotkih primerov, ugotavljali, da so rezultati porazni, se zdaj očitno približujemo popolnemu dnu," pravi Forbici.

Po ugotovitvah centra so ministrstva od 1. marca do 8. junija skupaj objavila 96 različnih predlogov predpisov, pri tem pa so resolucijo kršila v 81 primerih. Med objavljenimi predlogi jih je imelo 84 odstotkov prekratek rok za javno razpravo ali pa roka sploh ni imelo. Štiri ministrstva - za gospodarski razvoj in tehnologijo, za izobraževanje, za delo ter za obrambo - pri nobenem predlogu niso upoštevala določil resolucije in poslovnika o delu vlade.

Po skupnem številu kršitev se je na prvem mestu znašlo ministrstvo za notranje zadeve. Ob 19 predlaganih predpisih je resolucijo kršilo pri 14 predpisih.

Delež kršitev, 57-odstoten, je najmanjši pri ministrstvu za finance, vendar pretežno zaradi obravnave predlogov po nujnem ali skrajšanem postopku.

Le pri 15 odstotkih predlogov predpisov je javnost lahko sodelovala skladno z določili resolucije o normativni dejavnosti. Nobeno izmed ministrstev pa ni niti pri polovici svojih predlogov spoštovalo resolucije, še ugotavljajo v centru.

Z resolucijo o normativni dejavnosti naj bi, kot so opozorili, uveljavili standarde kakovostne priprave zakonov in drugih predpisov. Predvsem pa naj bi poskrbeli za to, da imajo strokovna in ciljna javnost ter izvajalci predpisov možnost sodelovati pri njihovi pripravi. Resolucija zato določa, da rok za javno posvetovanje s tistimi, ki jih predpis zadeva, ne sme biti krajši od 30 dni. Vlada je aprila 2010 zapisala ta določila še v svoj poslovnik.