Na ministrstvu za pravosodje in javno upravo (MPJU) pravijo, da se zaposleni že odločajo, v preostalih dveh mesecih pa morajo tudi njihovi predstojniki povedati, če jih zaradi zagotavljanja nemotenega delovnega procesa še potrebujejo. V teh primerih se bosta morala zaposleni in delodajalec dogovoriti, koliko časa bo zaposleni še delal.

V večini primerov bo moral predstojnik delavcu prvi delovni dan po izteku dveh mesecev od izpolnitve pogojev za starostno upokojitev predati dokončen sklep o prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Javni uslužbenec, ki bi še želel delati, lahko sicer delo nadaljuje pri drugem delodajalcu v zasebnem sektorju.

Med javnimi uslužbenci, ki že izpolnjujejo pogoje za upokojitev, je 152 žensk in 562 moških. Največ, 357, jih je v policiji, 42 v vladnih službah, 47 na upravnih enotah in 77 na ministrstvu za finance, poroča Žurnal 24.

Ustavno sodišče že razsodilo proti prisilnemu upokojenvanju

Ustavno sodišče naj bi jutri obravnavalo predlog za začasno zadržanje izvajanja določenih členov ZUJF, tudi člena, ki predvideva prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbencem, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev. Presojo je vložila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Ustavno sodišče je sicer že presodilo, da je prisilno upokojevanje neustavno, vendar se MPJU sklicuje na to, da ne gre za upokojitev, ampak le za prenehanje pogodbe o zaposlitvi, in da se lahko uslužbenec zaposli kje drugje.