Na turizem v Alpah v današnjem času ne gledamo več kot na grožnjo naravi in tradicionalnemu načinu življenja, ampak predvsem kot na eno od ekosistemskih storitev, ki jih Alpe zagotavljajo Evropi in svetu in kot na pomembno priložnost za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti. Slovenska turistična organizacija prepoznava zeleni turizem kot najustreznejšo smer razvoja slovenskega turizma in njen razvoj tudi spodbuja.