Kako brezskrbne bodo dijakove šolske počitnice, je odvisno tudi od tega, kako uspešen je bil med letom in kakšne ocene krasijo njegovo šolsko spričevalo. Negativno zaključene ocene pomenijo popravne izpite in učenje v času, ko naj bi mladostniki uživali v prostočasnih dejavnostih in druženju s prijatelji. Tako okrnjenih počitnic si ne želi nihče, a kaj ko se včasih pri določenem predmetu zatakne, negativne ocene se kopičijo in kar naenkrat je šolskega leta konec. Čeprav se dijaki, ki jim grozi popravni izpit, trudijo nadoknaditi zamujeno, nekateri s šolskimi učbeniki ne zmorejo zadovoljivo obvladati zahtevane snovi. Pri vodilnem založniku DZS že nekaj časa opažajo, da dijakom zgolj predpisani učbeniki ne zadostujejo za doseganje želenega učnega uspeha, zato so strnili glave in pripravili zbirko s pomenljivim naslovom Obvladam. Gre za prvo tovrstno zbirko za samoučenje. Ne gre za učbenike, kot jih poznamo, temveč so to zbirke vsega najpomembnejšega, kar dijak potrebuje za uspeh v šoli: od kratkih razlag, rešenih primerov, premišljenega nabora različnih nalog, preizkusov s točkovnikom do tabele za samoevalvacijo, številnih namigov in opozoril. Zbirka je namenjena predvsem dijakom z najslabšimi ocenami, ki tudi najbolj potrebujejo pomoč, toda zagotovo bo v pomoč tudi tistim s srednje dobrimi ocenami, tistim z najboljšimi ocenami pa bo zbirka služila bolj kot koristna vaja in samopotrditev. Poudariti velja, da je pričujoča zbirka, ki je uporabna tudi pri kampanjskem učenju, enkratna priložnost, da se dijaka spodbudi k sprotnemu delu. S pomočjo zbirke Obvladam bo mladostnik bolj samozavesten glede svojega znanja, k izpitu bo pristopil bolj suvereno in uspeh bo prav gotovo sledil. Zgled za zbirko je založnik našel v tujini, kjer dijaki s pomočjo tovrstnih gradiv že vrsto let dosegajo želene rezultate. Slovenska različica ustreza veljavnemu učnemu načrtu v naših srednjih šolah in je delo slovenskih srednješolskih profesorjev, ki imajo dovolj strokovnega znanja, obenem pa dobro poznajo navade, težave in najpogostejše napake dijakov. promocijsko besedilo