Tudi preostali dve belokranjski občini sta bili s svojimi projekti uspešni na razpisu gospodarskega ministrstva. Občina Semič bo prejela 58.000 evrov za preplastitev ceste v romskem naselju v Srednji vasi. Črnomaljci so se na razpis prijavili z dvema projektoma in za oba prejeli državna sredstva. Rekonstrukcijo kanalizacije v romskem naselju Kanižarica bo ministrstvo sofinanciralo v višini 150.000 evrov, rekonstrukcijo vodovoda v naselju Lokve pa v višini 83.700 evrov.

Velja omeniti, da so bile na razpisu, katerega namen je spodbujanje razvoja na območjih, kjer živi romska etnična skupnost, uspešne še občine Kuzma, Grosuplje, Kočevje, Tišina, Puconci, Dobrovnik, Turnišče, Šentjernej, Krško, Novo mesto, Trebnje in Murska Sobota. Ministrstvo bo med vseh osemnajst razdelilo približno 2,6 milijona evrov. Denar morajo občine porabiti do najpozneje 26. oktobra letos.