"Moram priznati, da je tudi ta, zadnji in usklajeni projekt velik uspeh. To bo sodoben urgentni center za vso Gorenjsko. Šele z novo urgenco pa bo lahko zaživel tudi projekt povezovanja urgentne službe primarnega zdravstva in bolnišnice, ki je kljub optimističnim napovedim pred leti zdaj povsem zamrl," je dejala strokovna direktorica Splošne bolnišnice Jesenice Sandra Tušar.

Stroške projekta do izdaje gradbenega dovoljenja nosi bolnišnica in jih ocenjujejo na 400.000 evrov. Preostanek bo financirala Evropska unija. Dodatna težava je, da se z gradnjo mudi. Nova jeseniška urgenca mora biti zgrajena do konca leta 2014, kar pomeni, da morajo začeti graditi prihodnje poletje, do konca letošnjega leta pa poskrbeti za gradbeno dovoljenje in vse potrebne javne razpise. V letu dni gradnje bo močno otežen dostop v bolnišnico, saj se bo gradilo pred vhodom vanjo. "Delali bomo v izrednih razmerah," je potrdil direktor bolnišnice Igor Horvat.

Jeseniška bolnišnica ima samo letos že več kot pol milijona evrov izgube. Kako bo potem sploh lahko zagotovila 400 tisočakov lastne udeležbe pri gradnji urgentnega prizidka? "Odkrito povedano - težko. Zadolževanje ne pride v poštev, z zmanjševanjem stroškov se trudimo že nekaj let zapored. Prerazporediti bo treba denar, gradnja urgence ima prednost pred vsemi. Če bi se zdaj odpovedali temu projektu, bi nanj zagotovo spet čakali vsaj deset let," je dejal Horvat. V bolnišnico vsako leto priteče manj denarja. "Izpolnjujemo tako redni kot prospektivni program dela, prav tako program pridobljen na razpisu. Prihodki pa so bili ne glede na opravljene storitve s strani plačnika, se pravi Zavoda za zdravstveno zavarovanje, v marcu in aprilu zmanjšani za sedem odstotkov, kar pomeni 300.000 evrov," je vzroke za izgubo pojasnil Horvat. Nekoliko so na račun velikega števila dopustov, drugih odsotnosti in izobraževanja zrasli tudi stroški dela. Več je dela tudi v dežurni službi, sploh med konci tedna. Ta podatek sovpada z informacijo Gorske reševalne zveze o povečanem številu reševalnih akcij. Število zdravnikov na Jesenicah je v zadnjih letih največje (67), število specializantov prav tako. Nekaj kadrovske podhranjenosti je le še med kirurgi in internisti.