V primerjavi s stroški izvedbe referenduma o malem delu, ki je bil izveden 10. aprila 2011, so stroški referenduma o družinskem zakoniku nižji za 642.491,10 evra oz. za 15,83 odstotka.

V primerjavi s stroški za referendum o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, pokojninski reformi in noveli zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih, ki je potekal 5. junija lani, pa so stroški nižji za 1.124.422,35 evra oz. za 24,77 odstotka.

Referendum o družinskem zakoniku je potekal 25. marca. Za družinski zakonik je glasovalo 233.255 ljudi ali 45,45 odstotka udeleženih na referendumu, proti pa 279.925 ljudi oziroma 54,55 odstotka volivcev. Volilna udeležba je bila 30,31-odstotna.