Štipendija Ustanove Tarasa Kermaunerja kritičarki Katji Čičigoj Dobitnica raziskovalne štipendije Ustanove Tarasa Kermaunerja za letošnje leto je postala kritičarka in publicistka Katja Čičigoj, ki se bo v delu Tekst in/kot dogodek posvetila premišljevanju novih praks pisanja za gledališče, in to predvsem tistih, ki raziskujejo gledališki dogodek kot tak, pogosto nastajajo v tesni povezavi z njim in ga na kakršen koli način mislijo. Pri tem se bo osredotočala na skupino mlajših slovenskih dramatikov, ki delujejo v okviru gledališke skupine Preglej.