"Z združevanjem ne bodo privarčevali ničesar"

Župan Franci Rokavec pravi, da želijo z združitvijo sicer obeh dobro delujočih zavodov narediti več tudi za litijski šport. Ob tem pa sam poudarja, da ne gre za varčevanje, saj morajo imeti zavodi za kakovostno delo več zaposlenih, kar pomeni, da bodo morali zaposliti še vsaj enega človeka, ki bo skrbel za izvedbo športnih prireditev, povezovanje športnih društev in šol ter za uporabo javnih športnih objektov in športne infrastrukture.

Čeprav zavodu za šport ne nasprotuje nihče, se direktorici JZK Litija, Heleni Hauptman, in direktorici MC Litija, Alenki Urbanc, združevanje javnih zavodov ne zdi niti potrebno niti smiselno. "Takšnega združevanja stroka ne podpira nikjer, ker gre za popolnoma različna področja, koncepte in načine dela. Izgovor o racionalizaciji ne vzdrži, ker gre za širitev področij in bodo potrebna dodatna sredstva za nov kader in postopke ukinjanja in ustanavljanja zavodov," meni Hauptmanova. O združevanju zavodov dvomi tudi Urbančeva, ki pravi, da mladinski center dela dobro, strokovno in je zelo povezan s ciljno skupino, čemur pritrjujeta tudi svet zavoda in državni strokovni organ, urad za mladino. "Smo eden najboljših mladinskih centrov v Sloveniji po obsegu in raznovrstnosti programov. Potrebe po združevanju zato nimam. Združitev bi lahko slabo vplivala na delovanje. Bojim se zmanjšane samostojnosti pri opravljanju dejavnosti," poudarja Urbančeva.

V iskanju direktorja novega zavoda

Čeprav bi bilo tudi po združitvi vsako področje še naprej pri svojem delu samostojno, pa bi nad delom vseh bdel en direktor. Za njegov izbor na občini puščajo odprti dve možnosti, ali ga bodo poiskali z javnim razpisom ali pa bodo na to mesto koga povabili. Ob tem pa se že pojavljajo namigovanja, da bi se na občini radi znebili prav Hauptmanove. Čeprav je v letih vodenja zavoda za kulturo naredila veliko, da bi med Litijani zbudila več zanimanja za kulturo, politika očitno ne more mimo njene kritičnosti, ki je nikoli ni skrivala.

"Tudi sama slišim, da bi me radi menjali. Politika pač ne mara stroke in kadrov, ki mislijo s svojo glavo," meni Hauptmanova, ki je to ne bo odvrnilo od prijave na razpis za direktorja novega zavoda. "Nameravam se javiti na razpis, ker sem prepričana, da moje dosedanje delo govori samo zase. V Litiji smo premaknili gore in to marsikomu ni všeč," je poudarila. Da bi bilo vodenje Javnega zavoda za mladino, kulturo in šport velik izziv, pritrjuje tudi Urbančeva, ki razmišlja o potegovanju za direktorsko mesto.