Novi krški župan Miran Stanko pravi, da občinska uprava izgradnjo novega stolpa podpira in da je prejšnji zavrnitvi predloga najverjetneje botrovala nezadostna obveščenost občinskih svetnikov z jedrom problema. Ti naj bi podlegli pritisku članov planinskega in turističnega društva iz Senovega, ki se bojijo predvsem tega, da bi z razširitvijo in ograditvijo obstoječega antenskega sistema planinci in drugi pohodniki izgubili priljubljeno razgledno točko na tako imenovanem Špic hribu v bližini planinske koče na Bohorju.

"Na Bohorju so se dogajale čudne reči. Pred štirimi leti so delavci zasebnega podjetja IT-100 iz Brezovice, ki je veliko sodelovalo z obrambnim ministrstvom, čez noč pripeljali kakih 25 metrov dolgo stolpno konstrukcijo in jo dve leti kasneje v enem dnevu, ko je bila planinska koča zaprta, brez dovoljenj in soglasij tudi postavili. Za postavitev stolpa so uporabili kar temelj tamkajšnje zgornje postaje smučarske vlečnice, ki so jo odstranili oziroma ukradli. To nam je dalo vedeti, da so v ozadju skrivne akcije širši interesi zasebnega kapitala in ne zgolj skrb za boljše obveščanje in alarmiranje," je razložil predsednik senovskega planinskega društva Bohor Hinko Uršič.

Na črno postavljeni stolp so lani po posredovanju inšpektorjev sicer odstranili, še vedno pa ostaja vprašanje, zakaj ustrezne telekomunikacijske naprave niso skušali postaviti po legalni poti. Medtem pa so v društvu prepričani, da je sedaj potrebne izboljšave mogoče izvesti tudi na obstoječem, 12-metrskem stolpu in posekati drevesa, ki motijo signal.

Na republiški upravi za zaščito in reševanje so zanikali, da naj bi podjetje IT-100 sporni antenski stolp na črno postavilo na njihovo zahtevo. Pravijo tudi, da je obstoječa komunikacijska oprema relativno nova in ustreza tehničnim zahtevam, težavo pa predstavlja pomanjkanje prostora na obstoječem antenskem stolpu, saj je te brez njegovega povišanja težko ustrezno razporediti, da ne bi prihajalo do medsebojnega motenja. Z leti se je število radijskih sistemov na objektu namreč povečalo. Samo Uprava za zaščito in reševanje je imela na njem sprva le en sistem za komuniciranje, danes ima štiri, poleg teh so tam še sistemi Elektra Celje in IT-100. Zaradi tega želijo, da bi se lastniki objekta, predvsem zadnja dva omenjena, z občino Krško kot lastnico zemljišča čim prej dogovorili in rešili nastali zaplet.