V pripravi je zakon o upravljanju kapitalskih naložb, ki bo združil vse dosedanje upravljalce državnega premoženja in tako bomo naredili zadevo transparentno.

"Ta vlada želi državo izvleči iz krize"

"Če pa kdo misli, da je bilo v Sloveniji vse v redu, da so bile družbe kot Dars dobro vodene in da imamo denarja preveč in da moramo nadaljevati politiko, ki je v zadnjih treh letih Slovenijo pripeljala v bistven razvojni zaostanek za povprečjem EU, je to njegova pravica. Vendar želi ta vlada državo izvleči iz krize in bo tudi sprejela tiste ukrepe, ki so potrebni, vključno s kadrovskimi in za to prevzema vso odgovornost," je še poudaril Janša.

Möderndorfer je dejal, da je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb države (AUKN) postala pošta, ki nosi prazne kuverte ministrom in vladi, le ti pa notri napišejo tisto, kar si želijo. "Sprememba zakona je pripeljala do situacije, da smo na široko odprli vrata politiki, da odloča o gospodarstvu," je mnenja poslanec.

Upravljanje z državnim premoženjem bolj pregledno in racionalno

Janša je ob tem izpostavil, da ima vsaka vlada svoj program in da za njegovo uresničevanje izvaja številne funkcije, tudi kadrovsko. "Med vladno koalicijo in programom vaše stranke glede AUKN ni razlike, vsi smo se zavzemali, da se ukine. Mi bomo poskušali narediti upravljanje z državnim premoženjem bolj pregledno in racionalno," je dejal premier in dodal, da mora biti odločanje tam, kjer je odgovornost in ne obratno.

Pojasnil je tudi, da je za sedanjo vlado tri mesece mandata, in da so v tem času izvedli 312 imenovanj in 150 razrešitev, da pa je imela prejšnja vlada Boruta Pahorja v enakem obdobju 730 imenovanj in 155 razrešitev.

Pristop je bil pravilen, a ne izpeljan do konca

Vprašanje vodje poslancev SD Janka Vebra pa se je nanašalo na projekt spremembe koncepta upravljanja z državnim premoženjem, saj Vebra zanima, zakaj se je vlada odločila zanj, čeprav ga je Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) označila kot ustrezen in transparenten.

Če bi bile rešitve s Kasi, AUKN in drugimi tako uspešne, bi bile številke o uspešnosti države drugačne, je izpostavil premier. "Rešitev, ki jo tudi mi pripravljamo v določenem delu sledi konceptu upravljanja s kapitalskimi naložbami države, ki ne obremenjuje dnevnega dela vlade. V tem delu je bil ta pristop pravilen, ni pa bil ta korak izpeljan do konca," je dejal Janša.

Pojasnil je, da sedanji predlog vlade združuje vse dosedanje upravljalce državnega premoženja in da Slovenija doslej od kapitalskih naložb ni imela toliko koristi in učinkov kot bi jih lahko.

Janša tudi pričakuje, da bodo prišli od razprave kdo bo banko prodal na razpravo o tem, kako zagotoviti normalno delovanje bančnega sistema. "Sicer kmalu te dileme ne bo več, ker ne bo kaj prodati," je opozoril.