Tako pri nas praktično ni možno izkoristiti storitev, ki so označene z besedama "Live" ali "Link", te namreč zagotavljajo še bolj ažurne prometne informacije, podatke o vremenskih razmerah in parkiriščih. Pa vendar sodobne navigacijske naprave ponujajo nekaj dodatnih funkcij, s katerimi je mogoče nadgraditi osnovno iskanje in vodenje do cilja."Ko se med izbranimi modeli, ki so podobno ocenjeni za vodenje, odločamo katerega kupiti, lahko prav ti dodatki prevesijo tehtnico. Treba pa je poudariti , da nas bodo tudi slabše naprave nekako pripeljale do cilja," je povedal Boštjan Okorn, vodja testiranja pri Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Ključni faktor izbire je velikost zaslona

"Prvi filter pri izbiri navigacijske naprave bi morala biti še vedno velikost zaslona,“ meni Okorn in dodaja: "Večina navigacijskih naprav ima danes 'pravokoten' zaslon z razmerjem stranic 16:9, le zasloni pri najcenejših modelih so še vedno bolj 'kvadratni ' in imajo staro razmerje stranic 4:3."

Brez zemljevidov ne gre

Na ZPS priporočajo, da se odločimo za nakup navigacijske naprave, v kateri so naloženi zemljevidi vseh evropskih držav. Pri tem se je treba zavedati, da popolne pokritosti ni in bomo predvsem v državah, ki ležijo vzhodno od Slovenije, verjetneje vozili po kakšni cesti, ki je navigacijska naprava ne pozna.

Varnost na prvem mestu

"Glede na to, da je praktično pri vseh napravah vnos cilja precej olajšan, vam polagamo na srce, da tega ne počnite med vožnjo," izpostavlja Okorn in dodala: "Pa ne samo zaradi varnosti, tudi sicer je priporočljivo, da se na pot pripravimo, preden sedemo v avtomobil." Boljši modeli naprav znajo takoj izračunati več alternativnih poti, pri drugih pa bo potrebno več truda, če se bomo želeli voziti prav po izbranih cestah. Ena od možnosti je, da posamezen kraj ali križišče dodamo kot točko na poti.

Kako se naprave obnesejo izven avtomobila?

Na testu so posebej preverjali, kako se prenosne navigacijske naprave izkažejo med hojo. Avtomobil je treba nemalokrat parkirati daleč od cilja, zlasti če je ta v središču mesta ali celo na območju za pešce. "Pokazalo se je, da so naprave večinoma kar uporabne tudi za ta namen, a ne vse. Ko pešačimo, nas nekatere vodijo kar po glavnih cestah, ne pa po priročnih bližnjicah," je še izpostavil Boštjan Okorn.