Glede slednjih sami menijo, da jih je potrebno pripraviti v sodelovanju z zainteresirano javnostjo in na podlagi strokovnih analiz, za katere se po besedah Črnak Megličeve zdi, da so sedaj umanjkale. Le tako bo namreč lahko ministrstvo celovito uredilo podporo samozaposlenim v kulturi na način, ki bo le-tem omogočal neodvisno in stabilno ustvarjanje ter zagotovil ustrezne pogoje za razvoj slovenskega kulturne prostora in predvsem svobodne misli, je poudarila.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost kulturo in šport je s spremembami omenjene uredbe nedomišljeno zarezalo v prispevke samozaposlenih v kulturi in zdi se, kot da je izguba ministrstva za kulturo postavila kulturnike v položaj lahkega plena, ki se mu lahko med prvimi vzame, je dejala.

"Vloga ministrstva postaja negativ vsega tistega, kar bi moralo biti"

Vloga ministrstva postaja po besedah Črnak Megličeve negativ vsega tistega, kar bi pravzaprav moralo biti. Način urejanja statusa delavk in delavcev v kulturi bi bilo zaradi njihove specifične narave potrebno urejati na specifičen način, ministrstvo pa je podleglo podjetniški logiki tudi pri kulturi, kar jo postavlja na raven konkuriranja in trženja, je opozorila in poudarila, da se to dogaja v času, ko se slabšajo socialno-ekonomske razmere prebivalstva Slovenije in se že vsled tega zmanjšuje interes za kulturne vsebine.

Samozaposleni se bodo morali namesto z ustvarjalnostjo ukvarjati z lastnim preživetjem, je opozorila Črnak Megličeva ter posebej izpostavila položaj žensk, ki tudi tu ostajajo najbolj ranljive. Varčevalni ukrepi so jih postavili že v tako podrejen položaj, za samostojne delavke v kulturi je po njenih besedah tovrsten pritisk dvojen, zato se bo po grobi oceni njihovo število zmanjšalo za tretjino.

"Stvari v kulturi izboljšujemo, ne pa slabšamo"

Kot je še dejala, ne morejo mimo občutka, da ne gre samo za nepremišljen ukrep, saj se zdi, da se v ozadju skriva želja po načrtnem degradiranju kulture kot kritičnega ogledala družbe. Družba brez nenehne kritike, ki jo kultura prinaša skozi ustvarjanje, pa po njenih besedah "drvi po cesti propada in razvrednotenja".

Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je v odgovoru na poslansko vprašanje Črnak Megličeve na to temo v DZ danes pojasnil, da z omenjeno uredbo stvari v kulturi izboljšujejo, ne slabšajo. Spremembo uredbe narekuje zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, pripravljena pa je bila na podlagi predlogov in razprave s strokovno javnostjo, pri čemer so bile mnoge pripombe tudi upoštevane, je povedal.