Člani sindikata upokojencev pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije navajajo, da se z novo socialno zakonodajo država polašča "velikokrat bornega premoženja" starejših. Zagotavljanje njihove nujne socialne pomoči pa hoče prevaliti v breme otrok, ki se v mnogih primerih še sami težko preživljajo, pišejo v sindikatu.

Sindikat protestira, da so pokojnine ostale zamrznjene, letni dodatek pa je bil upokojencem znižan ali odvzet. Zaradi skorajšnjega zvišanja premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja zahtevajo tudi preureditev sistema, saj je z obstoječim "porušena solidarnost".

Pristojne v vladi, na ministrstvih in v organih, ki odločajo o materialnem položaju delavcev, starejših in upokojencev zato pozivajo, naj razmislijo o svojih dejanjih in odločitve spremenijo. Napake dveh desetletij, ko "se je plenilo naše skupno premoženje", pristojni po njihovem mnenju namreč popravljajo z uravnoteženjem državnih financ "na plečih najšibkejšega prebivalstva".