Pocenilo se bo tudi kurilno olje, in sicer za 1,2 centa na 0,979 evra za liter.

Vlada je danes na dopisni seji spremenila trošarine za energente. Trošarina za neosvinčeni bencin se je zvišala s 496,98 evra na 502,42 evra za 1000 litrov, trošarina za plinsko olje za pogon s 370,97 evra na 381,69 evra za 1000 litrov, trošarina za plinsko olje za ogrevanje pa z 80,86 evra na 90,05 evra za 1000 litrov, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Skupni finančni učinek bo ob predpostavki, da bi tako spremenjene trošarine veljale celo leto, in glede na ocenjene količine energentov za izračunavanje finančnih učinkov iz naslova trošarin za leto 2012, znašal eno milijardo evrov, in je glede na finančni učinek trenutno veljavnih trošarin, ki znaša 982 milijonov evrov, višji za 19,9 milijona evrov (17,3 milijona evrov ob upoštevanju cenovne elastičnosti povpraševanja), je razvidno iz gradiva, objavljenega na spletni strani vlade.

Na mesečni ravni bo taka sprememba pomenila za 1,66 milijona evrov več javnofinančnih prihodkov z naslova trošarin od energentov, kot v primeru do sedaj veljavnih trošarin.

Tako določene drobnoprodajne cene bodo (skupaj s preteklimi spremembami) inflacijo meseca junija znižale za 0,20 odstotne točke, je še razvidno iz vladnega gradiva.

Cene naftnih derivatov v Sloveniji se določajo skladno z vladno uredbo, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in na gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na osnovi 14-dnevnih povprečij.