Iz družbe Salomon d.o.o. So nam sporočili, da družba ponovno in najostreje zanika resne obtožbe Sindikata novinarjev Slovenije in drugih sindikatov, ki temeljijo na nepravilnih sklepih in sprevrženih dejstvih! Prekinitev delovnega razmerja z go. Almo M. Sedlar nima nikakršne povezave z njenim sindikalnim delovanjem, do prekinitve pa je prišlo izrecno zaradi utemeljenih in tehtnih razlogov, ki smo jih za javnost že večkrat in izčrpno podali – to je nesprejemljivo vedenje ge. Sedlar, ki je vključevalo žaljenje, teptanje dostojanstva in šikaniranje sodelavcev. Zato še zadnjič in najostreje zavračamo resne obtožbe, da naj bi šlo v primeru ge. Sedlar za diskriminacijo sindikalne zaupnice oz. napad na njeno imuniteto! Sindikalni zaupnik ima pravice in dolžnosti po Zakonu o sindikatih, omenjeni status pa mu v nobenem primeru ne sme zagotavljati pravice do nezakonitih in kaznivih dejanj. Skrivanje ge. Sedlar za sindikalno zaupnostjo pa ni le neprimerno, ampak tudi nedopustno.

Osem sindikalnih central protestira zoper odpuščanje sindikalnih zaupnikov