Direktor izolske bolnišnice Jani Dernič pojasnjuje, da bi to zapletlo njihov sistem naročanja. Dodaja, da ni res, da z razpisom favorizirajo točno določenega ponudnika, in da bi se lahko preostali ponudniki tudi združili in skupaj nastopili na razpisu, če vsak zase ne more ponuditi kompleta.

Ponudnikom intraokularnih leč se zdi to nesmiselno. Kot trdi eden izmed njih, je razpis pisan na kožo podjetju Alcon, ki prek Kemofarmacije ali Salusa lahko edini ponudi komplet, ki ga z javnim razpisom naroča izolska bolnišnica. To pa zato, ker ima samo Alcon kasete, ki ustrezajo aparatu, ki ga izolska bolnišnica uporablja za operacijo katarakte. Zato bi po njegovem mnenju morali ta monopolni element izločiti iz razpisa, za druge stvari pa z javnim razpisom poiskati najbolj ugodnega ponudnika.

Načelno s tem soglaša tudi predsednik računskega sodišča Igor Šoltes. "Konkretnega primera sicer ne morem komentirati, načelno stališče pa je, da se mora vsak naročnik izogibati ravnanju, ki bi utegnilo omejevati konkurenco. Če drži, da lahko neki predmet iz razpisa ponudi samo en ponudnik, je tudi to omejevanje konkurence," pravi Šoltes in dodaja, da tudi praksa evropskih sodišč kaže, da se omejevanje konkurence šteje za kršitev temeljnih načel, kar ima lahko za posledico tudi razveljavitev razpisa.

Izolska bolnišnica je sicer do zdaj intraokularne leče z naročilnicami nabavljala prek Kemofarmacije. Direktor Dernič je pojasnil, da so celotni stroški materiala za vstavljanje intraokularnih leč na letni ravni ocenjeni na 314.995,04 evra, leče so približno tretjina vrednosti. Ob tem nekateri ponudniki pravijo, da bi lahko leče zagotovili po nižji ceni, če bi jih lahko samostojno ponudili na izolskem razpisu. Ker je v drugih bolnišnicah praksa drugačna, so nekateri celo prepričani, da gre pri izolskem razpisu celo za korupcijo.

Rok za oddajo ponudb za razpis se je iztekel konec maja, po Derničevih navedbah sta prispeli dve ponudbi. Ali sta to Kemofarmacija in Salus, ki ponujata Alconov komplet, nam ni uspelo izvedeti, dobavitelja pa izolska bolnišnica še ni izbrala.