V psihiatrični stroki sodijo, da bi marsikatero življenje lahko rešili ob neposredni pomoči ljudem v stiski, za kar pa zlasti v omenjenih regijah manjka psihiatrov. Na ministrstvu za zdravje so lani pripravili projekt Psihiatrija na domu, v okviru katerega bi za posamezne regije oblikovali in tja prezaposlili skupine psihiatrov, vendar je zaradi varčevalnih ukrepov, ki so zamrznili tudi sredstva za ta namen, zadeva zastala. Neuradno pa naj bi šlo za približno poldrugi milijon evrov na leto, s katerimi bi psihiatrom iz osrednje regije, kjer jih deluje daleč največ, lahko ponudili tudi potrebno stimulacijo za odhod v obrobne regije.

Ugledna psihiatrinja in nosilka ideje Vesna Švab je program predstavila posavskim županom, od katerih pričakuje, da bodo zadevo na občinskih svetih podprli in se dejavno vključili v njegovo izvajanje, ko bo ta dobil vladno zeleno luč. "Pomembno je vedeti, da najbolj ogroženi ljudje sami ne pridejo k psihiatrom. Te je treba odkrivati, se nanje obrniti in jim pravočasno pomagati. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje ter intervencije na domu so del preventivnih nalog, za izvajanje katerih potrebujemo mobilno psihiatrično delovno skupino, ki bo spremljala najbolj ogrožene in bo z drugimi akterji v občinah vodila programe preventive, izobraževanja ter javnozdravstvene kampanje, pri čemer računamo na sodelovanje skupine z lokalnimi centri za socialno delo in zdravstvenimi domovi," je poudarila Švabova. Obravnavanje posameznih primerov zunaj običajnih institucij je po njenem tudi veliko primernejše in ogroženim prebivalcem neprimerljivo prijaznejše. V Posavju samomorom sicer večinoma botrujejo socialne stiske, samomorilci dostikrat dvignejo roko nase pod vplivom alkohola. Samomorilnost je trikrat večja pri moških kot pri ženskah.

Na ministrstvu od posavskih občin torej pričakujejo podporo projektu, deloma tudi finančno, zagotoviti pa bodo morale še potrebne prostore, kjer bo imela skupina sedež. In ravno tu bi se utegnilo zaplesti, kajti znano je, da posavske občine druga drugi zlahka ne prepuščajo nobenih institucijskih sedežev. Kot smo izvedeli, so na zdravstveno ministrstvo že prispela prva pisma posavskih županov, ki dajejo skupini na razpolago prostore svojih zdravstvenih domov, kar nekateri ocenjujejo kot nov primer rivalstva, ki naj bi imelo večjo težo od dobronamernosti.