Brošura statističnega urada se osredotoča predvsem na gibanje različnih kategorij cen v obdobju od leta 2006 do leta 2011, posveča pa se tudi cenovnim gibanjem v letih od osamosvojitve.

Če je bila povprečna letna cena zavojčka cigaret v letu 1991 preračunano v evra vsega 0,05 evra, je bila lani že 3,20 evra. V prihodnosti se bodo cigarete glede na nadaljnji dvig trošarin še podražile.

Žensko striženje dolgih las je leta 1991 stalo 1,14 evra, lani pa že 30,83 evra. Za ceno enega obiska pri frizerju lani bi tako lahko ženske leta 1991 frizerja vse leto obiskovale dvakrat mesečno.

Skodelica kave je medtem pred 21 leti povprečno stala vsega 0,05 evra, lani pa 1,16 evra, pri čemer je bila v določenih delih Slovenije še precej višja. Skodelica kave se je še posebej podražila v obdobju po prevzemu evra. Med letoma 2006 in 2008 je tako ob uvedbi skupne valute in preračunavanju tolarskih cen v evrske poskočila za 40 odstotkov.

Cene goriva v nebo

Publikacija omenja tudi gibanje cen goriv od leta 1999. Lani je bila tako povprečna cena 95-oktanskega goriva z 1,29 evra za več kot 25 odstotkov višja kot leta 2007 in za več kot 184 odstotkov višja kot leta 1999.

Po podražitvah v začetku tega leta so te razlike še bistveno višje. Trenutna cena 1,427 evra je tako od povprečne cene leta 2007 na primer višja za 38,5 odstotka, v primerjavi z letom 1999 pa za 214 odstotkov.

Še bolj se je podražilo kurilno olje, manj izrazit pa je bil dvig cen dizelskega goriva. Povprečna lanska cena dizla je bila z 1,243 za malo manj kot 28 odstotkov višja kot leta 2007, glede na 1999 pa za skoraj 167 odstotkov.

Podražitve predvsem 2006, 2007 in 2008

Brošura statističnega urada se osredotoča predvsem na obdobje 2006 do 2011. V tem času so se maloprodajne cene v Sloveniji v povprečju zvišale za 17 odstotkov, pri čemer so najbolj poskočile v skupinah alkoholne pijače in tobak ter stanovanje (v obeh za skoraj 38 odstotkov).

Cene so rasle predvsem v letih 2006, 2007 in 2008, v zadnjih letih pa se je inflacija tudi pod vplivom krize močno umirila.

Cene v skupini stanovanje so se zvišale predvsem zaradi 52-odstotnega dviga cen goriv in energije. Daljinska energija in plin sta se podražila za okoli 65 odstotkov, cena tekočih goriv se je dvignila za 61 odstotkov, elektrika pa za nekaj več kot 46 odstotkov.

Za 29 odstotkov so se v tem obdobju podražile hrana in brezalkoholne pijače, pocenile pa so se na primer telekomunikacijske storitve in proizvodi ter tudi avtomobili.

Na cene v Sloveniji zelo vplivajo trošarine in davki, zato se njihove spremembe močno poznajo na inflaciji, v publikaciji med drugim še ugotavlja statistični urad.