Prav vpis na mednarodni seznam geoparkov je eden od ciljev projekta Geopark Karavanke, ki bo potekal do sredine prihodnjega leta. "Gre za najpomembnejši in morda najbolj nepredvidljiv cilj. Ta lahko geoparku prinese takojšnjo mednarodno prepoznavnost, s tem pa tudi lažji dostop do denarja, s katerim bi lahko omogočili boljši in hitrejši razvoj geoparka in celotne regije," pojasnjuje pomen vpisa na seznam Unesca Mateja Kocjan iz Zavoda za varstvo narave Maribor. Projekt podpira vseh trinajst županov občin, na območju katerih se park razteza, tako v Sloveniji kot v Avstriji. Zavedajo se, da je to zanje velika priložnost in izziv. "Vsaka država ima svoje posebnosti, Slovenci lahko znanje sosedov s pridom uporabimo v trženju in turistični ponudbi, Avstrijci pa nam priznavajo veščine organizacije in entuziazem. Razvojni potencial je velik in tega se zavedajo župani na obeh straneh meje," pravijo na zavodu za varstvo narave.

Ocenjevalca bosta obisk začela v Železni Kapli, nato si ogledala Obirske jame, sotesko Korte ter tamkajšnjo turistično kmetijo, arheološki muzej, ekološki hotel, obisk pa sklenila v Mežici, kjer si bosta ogledala še rudnik, turistično kmetijo in krajinski park Toplo.