Na sejah občinskega sveta so sicer že nekajkrat izrazili nezadovoljstvo z delom medobčinskega inšpektorata. "Glede na delovanje od ustanovitve leta 2007 do danes in po analizi stanja inšpekcijskih in prekrškovnih zadev v posamezni občini ugotavljamo, da v občinah ni kršitev predpisov s področja nadzora v pristojnosti medobčinskega inšpektorata v takem obsegu, da bi bil ta ekonomsko upravičen organ. V medobčinskemu inšpektoratu je namreč predvideno delovno mesto vodje - inšpektorja, z nekaterimi zadolžitvami predstojnika organa, ki je z ekonomskega stališča nesmotrn za organ tako majhnega obsega. Zato delovanje tega organa ni vsebinsko smiselno niti ekonomsko opravičljivo," je v obrazložitvi zapisal župan Škofje Loke Miha Ješe. Na vprašanje, kako bodo v prihodnje uredili to področje, pa je župan odgovoril: "Še ne vemo." Sicer pa bo inšpektorat deloval normalno, dokler ga ne bodo ukinili tudi v sosednjih občinah. "Pričakujem, da se bo to zgodilo še letos," je dodal Ješe.