Eden tistih, ki si je že prislužil ovadbo, je bivši podžupan za družbene dejavnosti in sedanji mestni svetnik stranke Zares Igor Velov, zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Velov je od začetka zavračal sleherno obtožbo kot neutemeljeno in zgolj politično gonjo sedanje oblasti proti bivši: "Tožilstvo je na sojenju umaknilo obtožbo proti meni. Šlo je za domnevne nepravilnosti pri gradnji otroškega igrišča z umetno travo v krajevni skupnosti Britof. Vsi dokumenti v zvezi s tem so bili znani tudi županu Mohorju Bogataju, a me je kljub temu ovadil. Razmišljam o civilni tožbi zoper župana, ker je bilo prizadeto moje dobro ime, in o kazenski ovadbi zaradi njegove krive ovadbe. Obsojam politično motivacijo raznih postopkov, to se mi namreč dogaja že desetletje," je rekel. Gradnja otroškega igrišča v Britofu je sicer postala problem le zato, ker se je plačilo izvajalcev nadaljevalo tudi v mandatu sedanje mestne oblasti, ki je ocenila, da je zaradi tega prišlo do zlorabe položaja in zato je Bogataj Velova kazensko ovadil.

Na drugi strani pa sta si ustrezne postopke prislužila tudi že prej omenjena ovaditelja. Okrožno državno tožilstvo v Kranju se namreč ukvarja z ovadbo zoper župana Mohorja Bogataja, ki je v znanem postopku sodne poravnave omogočil svojemu svetovalcu, odvetniku Kristijanu Gnilšaku, ki je z občino tudi v pogodbenem razmerju, izplačilo 600.000 evrov. "Od Policijske uprave Kranj smo terjali dopolnitev ovadbe," je pojasnila vodja tožilstva Irena Kuzma. Direktor uprave Mitja Herak pa ima medtem sklenjeno nezakonito pogodbo, kot je ugotovila državna inšpekcija in potrdilo pristojno ministrstvo. Oba postopka, tako zoper Bogataja kot zoper Heraka, je začel nekdanji direktor mestne uprave in od poletja 2010 zgolj občan Kranja Aleš Sladojevič, ki se je poslovil še pred zadnjimi lokalnimi volitvami.